Projekty zrealizowane


   

1. Konkurs na zimową imprezę

   Ogłoszono konkurs na zimową regionalną imprezę. Jednym z głównych warunków konkursu było to, że impreza ma się odbyć na terenie działania stowarzyszenia. LGD oceniło spływające propozycje pod kątem zgodności ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i wyłoniło najciekawszą lub o największym znaczeniu dla regionu. LGD Tygiel Doliny Bugu weszło w skład komitetu organizacyjnego danej imprezy ponosząc wydatki jako współorganizator.
- folderów promujących imprezę,
- reklamy w prasie,
- wydruku zaproszeń,
- poczęstunku dla zaproszonych gości,
- wynajęcia zespołu muzycznego,
- wynajęcia sceny, oświetlenia, nagłośnienia.

   Wpłynęła tylko jedna oferta od Fundacji "Pałac w Korczewie" oferta została przyjęta na walnym posiedzeniu członków 9 lutego 2007r. bezwzględną większością głosów. Podjęto decyzję o dofinansowaniu imprezy: "Puchar Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów w Sprincie Korczew 2007" termin 24-25 luty. Głównym warunkiem odbycia się imprezy były sprzyjające warunki atmosferyczne. Jednak Okręgowy Związek Sportu Psich Zaprzęgów Region Północny w środę 21 lutego podjął decyzję o odwołaniu Wyścigów Psich Zaprzęgów w Korczewie.

   Powodem odwołania zawodów był brak śniegu. Teoretycznie zawody mogłyby się odbyć w warunkach bezśnieżnych na wózkach, ale Zarząd związku nie zdecydował się na to. W związku z takim obrotem wydarzeń Fundacja "Pałac w Korczewie" postanowiła zorganizować w sobotę imprezę plenerową.

Program imprezy:

SOBOTA 24 LUTY

12.00- 13.00 występ zespołu "Kalina" z Dziadkowic,
13.00- 15.00 pokazy rycerskie(walki, scenki, strzelanie z łuku bez huku, potyczki konne)
15.00-16.00 konkurs piosenki ekologicznej dla dzieci ze szkół gminy Korczew (szkoła w Korczewie),
15.00 - 16.00 - występ kapeli ludowej,
16.00 - 17.00 - konkurs karaoke,
17.00 - 18.00 - zespół Xenos,
18.30 - 19.00 - taniec z ogniem,
ok. 19.00 - pokaz sztucznych ogni,
Poza tym w programie: pokazy sokolnicze, przejażdżki bryczkami.
Imprezę poprowadził Marcin Prokop.

Galeria zdjęć:

2. Konkurs na znak promocyjny

   24 lutego w czasie imprezy plenerowej w Korczewie zarząd stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu, wyłonił zwycięzcę konkursu na znak promocyjny - logo. (czytaj więcej) Na konkurs wpłynęło aż 70 projektów przysłanych przez 17 wykonawców min. z Bydgoszczy, Łomży, Warszawy Białegostoku, Siemiatycz , Drohiczyna i okolic. Zarząd LGD wybrał projekt siemiatyczanina Sławomira Półtoraka. Drugie miejsce zajął jeden z projektów Radosława Kulaszewicza z Białegostoku, trzecie- Anny Konstadinov z Warszawy. Znak wykorzystywany będzie do promocji stowarzyszenia. Powiązany będzie ze wszystkimi publikacjami drukowanymi i elektronicznymi, jak również ze spotami filmowymi oraz produktami lokalnymi.

   Wyłonienie zwycięzców miało miejsce na imprezie zimowej w Korczewie, Zarząd LGD wybrał trzy najlepsze prace (miejsce 1,2,3), natomiast oficjalne rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród (aparaty cyfrowe) zwycięzcom nastąpiło na konferencji rozpoczynającej projekt 27.02.2007r. w Siemiatyczach. Zwycięskie logo:

Galeria zdjęć:

3. Konferencja rozpoczynająca projekt

   odbyła się 27 lutego 2007r. o godz. 1100 w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach.

   Porządek konferencji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie konferencji.
2. Idea programu LEADER+.
3. Dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy na lata 2007-2013 wdrażania Leader+ w Polsce.
4. Przerwa kawowa.
5. Prezentacja Projektu "Tygiel Doliny Bugu"
6. Rozstrzygnięcie konkursu na Znak Promocyjny/LOGO LGD Tygiel Doliny Bugu.
7. Dyskusja.
8. Obiad.

   Ideę programu Leader+ przedstawiła pani Anna Potok były pracownik MRiRW, jeden z najważniejszych ekspertów Leader w Polsce. Konferencję uświetniła również obecność Pana Andrzeja Hałasiewicza wiceprezesa Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa, który zaprezentował aktualną sytuację programu Leader+ oraz perspektywy rozwoju na lata 2007-2013.

Galeria zdjęć:

4. Wsparcie uczestnictwa w imprezie Stół Darów Ziemi w Warszawie - 22.04.2007r. Pola Mokotowskie w Warszawie

   Udział w Dniach Ziemi na Warszawskich Polach Mokotowskich korzystnie wpłynął na promocję całego terenu działania Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a w tym i na promocje naszych powiatowych przedsiębiorców.

    Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z chlebem z GS Drohiczyn, Darów Natury z Korycina pana Mirosława Angielczyka, Tawbit-u pana Tadeusza Firleja oraz miód pana Piotra Kunickiego z Korczewa. Wystawcy sprzedali bardzo dużą ilość swoich produktów. GS do godz. 16.00 sprzedał wszystko, a panu Kunickiemu zostało ok. 8 słoików miodu - to jest bardzo zadowalający rezultat. Pozostali wystawcy również byli zadowoleni ze swojego utargu. Najczęstszymi klientami byli mieszkańcy stolicy, chociaż zdarzały się osoby z Podlasia, które kupiły u nas "rodzime" produkty. Kupujący najczęściej pytali gdzie można je nabyć, o ich skład i metody wytwarzania.

    Firmom, które wystawiały swoje towary udało się nawiązać kontakty handlowe, które na pewno zaowocują dalszą współpracą z innymi firmami oraz hurtowniami.

Galeria zdjęć:

    Więcej zdjęć do obejrzenia w Archiwum. Zapraszamy.

5. Utworzono witrynę internetową

   Trudno wyobrazić dziś sobie promocję regionu bez stworzenia atrakcyjnej, bogatej w treść i piękne zdjęcia strony internetowej. Strona pomoże LGD w promocji oraz propagowaniu idei Programu Leader+. Ponadto zawiera moderowane forum dyskusyjne, gdzie mieszkańcy mający dostęp do internetu mogą wymieniać między sobą uwagi i spostrzeżenia, dzięki czemu LGD zyskuje nową możliwość konsultacji społecznych.

6. Wyjazd studialny do Brandenburgii

   Wyjazd odbył się w dniach 06-09.052007r. Baza noclegowa była na terenie polski w przygranicznym miasteczku Gubin. Pierwszy dzień wyjazdu czyli 6 maja był przeznaczony na dojazd do Gubina. W dniu 7 maja przybyliśmy do Lubenau, gdzie mieści się rezerwat Biosfery rzeki Sprewa. Odbyło się spotkanie z panem Dietrem Irlbacherem Menagerem Lokalnej Grupy Akcyjnej oraz Dyrektorem Rezerwatu Biosfery Eugeniuszem Nowakiem. Grupa Spreewald zajmuje się głównie turystyką i produktem regionalnym. Pływaliśmy tradycyjnymi pychówkami, z których można było podziwiać przykłady zachowania tradycyjnego zabudowania wiejskiego oraz tradycyjnego rolnictwa. Gościliśmy również w spółdzielni rolniczej GÖRITZ, która w ramach Leadera sfinansowała sklep regionalnych towarów rolniczych marki "Spreewald".

   Pokazano nam również jeden z projektów w miejscowości Burg - twierdzę wiklinową sfinansowana ze środków Leader. W dniu 8 maja 2007 r. przyjechaliśmy do LGD Westhaveland której działalność nastawiona jest głównie na odnawialne źródła energii. W miejscowości Neustadt pokazano nam innowacyjny system solarowy na basenie Neustadt/Dosie, elektryczne ogrzewanie bazujące na oleju - generatory ciepła w domach mieszkalnych. Zawieziono nas do gospodarstwa mleczarskiego w którym produkuje się biogaz wykorzystywany do chłodzenia mleka.

   Następnie spotkaliśmy się z władzami LGD w Akademii Źródeł Odnawialnych, gdzie zaprezentowano nam różne pomysły na pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Ostatni dzień pobytu była to droga powrotna.

Galeria zdjęć:

7. Wsparcie uczestnictwa w Festynie Wiejskim na Placu Zamkowym w Warszawie

   W dniu 3 czerwca 2007r. na Placu Teatralnym (Plac Zamkowy w tym czasie był remontowany więc impreza została przeniesiona) braliśmy udział w festynie Podlaskich Gmin Wiejskich w Warszawie.

   Imprezę o charakterze festynowo-wystawowo-targowym zorganizował Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Na imprezie promowaliśmy wyjątkowość krajobrazową, narodowościową, kulturalną naszego regionu.

   Patronat medialny nad imprezą objęła między innymi Gazeta Wyborcza, która wydała specjalną wkładkę dotyczącą wystawców i oferty gmin województwa podlaskiego w swoim sobotnio - niedzielnym numerze 2-3 czerwca 2007r.

Plan wystawy
Spis wystawców
Występy artystyczne na scenie

Galeria zdjęć:

8. Szkolenie członków LGD - zamówienia publiczne

   Szkolenie odbyło się w dniach 15.06.2007r i 26.06.2007r. w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach. Tematyka szkolenia:

1. Główne zasady stosowania Prawa zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy.

3. Zwolnienia (wyłączenia) z obowiązku stosowania ustawy:
˘ wyłączenia całkowite
˘ Czy przy zamówieniach poniżej 14.000 EURO trzeba stosować ustawę?
˘ wyłączenia częściowe.

4. Przedmiot zamówienia - zasady jego określania.

5. Szacowanie wartości zamówień publicznych:
˘ podział zamówienia publicznego na części
˘ zamówienia w częściach , oferty częściowe
˘ dostawy i usługi tego samego rodzaju
˘ Wspólny Słownik Zamówień Publicznych
˘ udzielanych na czas nieoznaczony
˘ prawo opcji w zamówieniach publicznych.

6. Charakterystyka trybów udzielania zamówień publicznych :
˘ zasady wyboru trybu
˘ warunki stosowania
˘ procedura ich stosowania,
˘ nowe tryby - dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna,
˘ co to jest aukcja elektroniczna oraz warunki jej stosowania.
˘ czy przy usługach i robotach budowlanych można udzielać zamówień dodatkowych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego i jak w praktyce stosować ten przepis?

7. Ogłoszenia i zaproszenia w zamówieniach publicznych.

8. Co zastąpi likwidowany portal UZP?

9. Dokumentowanie postępowania.

10. Wymagania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - ćwiczenie w oparciu o przykładową specyfikację a ponadto :
˘ zawartość informacji SIWZ w zależności od wybranego trybu udzielania zamówienia
˘ żądanie wskazania podwykonawców
˘ wyjaśnienia treści SIWZ
˘ zebranie wykonawców
˘ modyfikacja a wyjaśnienia treści SIWZ.
˘ wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający i wykonawcy:
˘ Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne,
˘ Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania,
˘ Komisja przetargowa jej zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności,
˘ Warunki stawiane wykonawcom,
˘ Wspólne składanie ofert.

12. Terminy w zamówieniach publicznych w zależności od wartości zamówienia i od trybu w którym zamówienie jest realizowane. Przyspieszenie procedur i z czego to wynika.

13. Do jakiego progu wartościowego według nowelizacji będzie obowiązywała procedura uproszczona I na czym te uproszczenia polegają?

14. Wybór najkorzystniejszej oferty:
˘ oferta wariantowa,
˘ składanie ofert częściowych,
˘ termin związania ofertą,
˘ wyjaśnienie treści oferty,
˘ oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, błąd w obliczeniu ceny.
˘ odrzucenie oferty,
˘ unieważnienie postępowania,
˘ zawarcie umowy o zamówieniu publicznym.

15. Środki ochrony prawnej:
˘ protest
˘ odwołanie
˘ skarga do sądu
Którym wykonawcom przysługuje prawo do odwołania i skargi do sądu okręgowego?

16. Umowy w zamówieniach publicznych. Zwrócenie uwagi na istotne zmiany w zakresie zawierania umów. Kiedy możemy stosować "aneks" do zawartej umowy a kiedy mamy do czynienia z udzieleniem nowego zamówienia publicznego.

17. Pytania, konsultacje problemów zgłaszanych przez słuchaczy.

Galeria zdjęć:

9. Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność

   Szkolenie odbyło się w dniach19.06.2007r. oraz 28.08.2007r. w Szkole Podstawowej w Perlejewie.

   Tematyka szkolenia:
- Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i woj. podlaskim. Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce.
- Ramy prawne i organizacyjne rolnictwa ekologicznego w Polsce.
- Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego PROW 2007-2013 Oś 2 Zasada wzajemnej zgodności.
- Utrzymanie żyzności i aktywności biologicznej gleby. Metody ochrony roślin w produkcji ekologicznej,
- Ogólne zasady chowu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, pochodzenie i dobór ras, Warunki utrzymania zwierząt,
- Profilaktyka i medycyna weterynaryjna
- Rola płodozmianu w podniesieniu żyzności gleby
- Ekologiczna produkcja ziemniaka
- Uprawa warzyw metodami ekologicznymi
- Ekologiczna produkcja sadownicza
- Zastosowanie ziół w gospodarstwie ekologicznym
- Warunki tworzenia grupy ekologicznej

Galeria zdjęć:

10. Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości obecnym i potencjalnym przedsiębiorcom

   Szkolenie odbyło się w dniach 29.06.2007r. oraz 31.08.2007r. w Zespole Szkół w Grodzisku.

   Tematyka szkolenia:

1. Podstawy informacje na temat PROW 2007-2013
" Legislacja UE i krajowa
" Różnice we wsparciu rozwoju obszarów wiejskich w porównaniu z okresem programowania 2004-2006
" Schemat Zarządzania finansowego i kontroli wydatków
" Budżet
" Podział środków na osie priorytetowe
" Działania - w podziale na kontynuację SPO Restrukturyzacja oraz PROW 2004-2006

2. Podstawowe instrumenty skierowane na wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich:
" Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
" Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Omówienie ww. działań w zakresie:
" podstawowe cele
" beneficjenci
" zakres wsparcia
" kryteria dostępu
" maksymalny poziom i kwota pomocy
" zakres kosztów kwalifikowanych i związane z nimi ograniczenia (dla działania
Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej)

3. Zasady ubiegania się o wsparcie, w tym m.in.:
" Tryb i zasady ubiegania się o wsparcie, terminy
" Rozpoczęcie realizacji projektu, etapowanie inwestycji, maksymalny czas realizacji projektu
" Etapy obsługi wniosków wraz z ogólną procedurą rozpatrywania, zasady uzupełnieniania wniosków
" Umowa o dofinansowanie projektu i zabezpieczenia umowy
" Prawidłowa realizacja projektu
" Zobowiązania beneficjenta
" Siła wyższa

4. Dokumenty aplikacyjne
" Podstawowe elementy wniosków
" Przewidywany wykaz załączanych do wniosku dokumentów w zakresie ww. działań
" Przewidywane załączniki składane na formularzach przygotowanych przez Agencję
- Analiza możliwości uzyskania wsparcia, w tym umiejętność wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (WOPP) dla przykładowego projektu (omówienie zasad oraz ćwiczenia praktyczne).
- Zasady weryfikacji WOPP przez ARiMR.
- Umowa przyznania pomocy - istotne warunki uzyskania wsparcia
- Prawidłowa realizacja i przygotowanie rozliczenia operacji, w tym umiejętność wypełnienia wniosku o płatność (WOP) dla przykładowego projektu (omówienie zasad oraz ćwiczenia praktyczne).

Galeria zdjęć:

11. Wykonanie mapy elektronicznej

   Opracowanie mapy elektronicznej sprzyja promocji lokalnych atrakcji turystycznych. Stworzenie profesjonalnej mapy w formie elektronicznej pozwoliło na łatwą aktualizację treści w ramach strony internetowej. Mapa uwzględnia pełną ofertę turystyczną, włączając w to bazę noclegową oraz miejsca związane z możliwością zakupu produktów lokalnych jak również możliwość spędzenia wolnego czasu. Mapy zostały wykonane oddzielnie dla każde gminy oraz łącznie dla całego terenu Stowarzyszenia.

12. Szkolenie w zakresie produktu tradycyjnego z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność

   Szkolenie odbyło się w dniach 06.07.2007r. oraz 24.08.2007r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadkowicach.

   Tematyka szkolenia:
- Przyczyny i cele stworzenia europejskich przepisów dot. ochrony nazw produktów regionalnych i tradycyjnych
- Podejście do jakości w wybranych krajach UE
- Korzyści ekonomiczne
- Charakterystyka poszczególnych oznaczeń
- Zakres ochrony
- Przyczyny i cele stworzenia krajowych przepisów dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych.
- Zasady wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
- Lista Produktów Tradycyjnych a Europejki system ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
- Zasady wprowadzania produktów żywnościowych na rynek:
- sprzedaż bezpośrednia;
- działalność marginalna ograniczona i lokalna; dostawy bezpośrednie.
- Lista Produktów Tradycyjnych a wprowadzanie produktów żywnościowych na rynek - derogacje.
- Działania dotyczące żywności wysokiej jakości w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. (żywność ekologiczna, żywność integrowana, oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności).

Galeria zdjęć:

13. Regionalna Impreza promocyjna: Letnia Regionalna Impreza Promocyjna - IV edycja Wystawy Koni Hodowlanych Południowego Podlasia

   Ogłosiliśmy konkurs na letnią imprezę regionalną, warunkiem składania ofert było to, że impreza ma się odbyć na terenie działania stowarzyszenia, ma być zgodna ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o największym znaczeniu dla regionu LGD.

   Wpłynęła jedna oferta z Gminy Dziadkowice. Została dofinansowana impreza - IV edycja Wystawy Koni Hodowlanych południowego Podlasia. Impreza odbyła się 8 lipca 2007r. w Jasionówce - Zaścianek Szlachecki Jasionówka. Jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez regionalnych i z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Wystawa organizowana jest z udziałem społeczności lokalnej oraz Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.

   Program Imprezy:
9.10 - Nabożeństwo Prawosławne
9.30 - Msza Święta, wyświęcenie sztandaru Związku Hodowców Koni
10.30 - otwarcie wystawy
Ponadto:
- woltyżerka, zaprzęgi konne, jazda w siodle
- występy zespołów ludowych
- kiermasz produktów regionalnych
- konkursy i atrakcje dla całej rodziny
- wiwaty Bractwa Kurkowego
- godz. 20.00 - zabawa ludowa

Galeria zdjęć:

14. Szkolenie w zakresie turystyki osobom z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność.

   Szkolenie odbyło się w dniach 13.07.2007r. oraz 07.09.2007r. w Urzędzie Gminy w Sarnakach.

   Tematyka szkolenia:
- Program mikropożyczek Fundacji Wspomagania Wsi.
- Kredyt na działalność agroturystyczną z dopłatami Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.
- Kredyty inwestycyjne - Agrolinia 2000.
- Pożyczka Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- Kredyty ze środków Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
- Program SAPARD - działanie 4: "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
- Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.4 "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa".
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Galeria zdjęć:

15. Wsparcie uczestnictwa w kiermaszu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" w Białymstoku

   14 października Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu uczestniczyła w imprezie festynowo-targowej "Jesienne Smaki Podlasia". Impreza została zorganizowana przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspólnie z Prezydentem Miasta Białystok.

   Stoisko LGD składało się z czterech namiotów, swoje produkty zaprezentowali mi. pan Piotr Kunicki z Korczewa - miód i wyroby z wosku, firma "Dary Natury" z Korycin - zioła i produkty zielarskie. Chleb, smalec, golonkę, ciasta i pierogi przywiozły gospodynie z gminy Drohiczyn: Barbara Grzywna i Jadwiga Sęczyno, można było też skosztować tradycyjnego pieczywa wypiekanego przez GS Drohiczyn. Gmina Sterdyń zaprezentowała oprócz miodu i ciast, piwo jałowcowe i lokalne rękodzieło. Oprawę artystyczną naszym stoiskom zapewniły zespoły Kalina z Dziadkowic i Pasieka z Platerowa. Impreza była doskonałym miejscem do promocji LGD..

Galeria zdjęć:

16. Wyjazd studialny do LGD "Warmiński Zakątek" - LGD "Bory Tucholskie"

   W dniu 21 listopada 2007r. gościliśmy w LGD "Warmiński Zakątek", z naszej strony była to rewizyta ponieważ LGD "Warmiński Zakątek" gościło u nas 24 sierpnia br. W Dobrym Mieście spotkaliśmy się z prezesem LGD Panią Małgorzatą Ofierską, a następnie pojechaliśmy do Bukwałd miejscowości w gminie Dywity. Odwiedziliśmy gospodarstwo "Strusiolandia", zostaliśmy przywitani przez wójta gminy Dywity. Jest to farma na której prowadzi się hodowlę strusi afrykańskich. Właściciel pokazał nam swoje gospodarstwo w ciągłej sprzedaży posiada strusie w różnym wieku oraz jaja konsumpcyjne, wydmuszki, pisanki i pióra. Zjedliśmy obiad, a następnie pojechaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Spotkaliśmy się z wicedyrektorem GOK, która przedstawiła nam różne projekty z których pozyskano środki oraz opowiedziała o współpracy z LGD o wspólnych działaniach min. wspólnych imprezach regionalnych. Następnie udaliśmy się do świetlic wiejskich we Frączkach gmina Dywity, w Radostowie gmina Jeziorany, w Praslitach gmina Dobre Miasto. Świetlice te charakteryzują się ogromną aktywnością, są to świetlice w których "tętni życie", mieszkańcy biorą aktywnie udział przy realizacji Leadera. Dzień zakończyliśmy kolacją na której została wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca realizacji Leader.

Galeria zdjęć:

   Dzień 22 listopada przeznaczyliśmy na wizytę w Lokalnej Grupie Działania - Bory Tucholskie przybyliśmy do miejscowości Cekcyn, skąd zabraliśmy ze sobą Panią Justynę Wilkiewicz członka zarządu LGD Bory Tucholskie. Następnie udaliśmy się do Krzywogońca - Wioski Grzybowej, zostaliśmy zaproszeni do Izby Regionalnej "U Heleny", były tam rożne przedmioty regionalne, pokój urządzony w stylu regionalnym "retro", właścicielka zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Perły" ze swoim chlebem, zjedliśmy regionalny obiad. Po obiedzie przeszliśmy do innego budynku w którym mieści się wystawa grzybów oraz różne przedmioty związane z grzybami. Przedstawiciele LGD Bory Tucholskie przedstawili nam swoje projekty w ramach LEADER+ oraz Odnowi Wsi, doszło do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, po czym podpisano porozumienie o współpracy. Pożegnawszy się wcześniej przejechaliśmy do sąsiedniej gminy Gostycyn do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zwiedzaliśmy Izbę Produktu Lokalnego oraz wysłuchaliśmy prelekcji Pani Dyrektor GOK-u, spotkanie zakończyło się żywą dyskusją.

   Wizyta nasz dobiegła końca późnym popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Galeria zdjęć: