Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Jagiellończyka 1,
17-312 Drohiczyn
tel. (085)06565261, 0517396270
um@drohiczyn.pl    Biuro LGD "Tygiel Doliny Bugu"
jest czynne:
w poniedziałki w godzinach 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
KRS0000252065
NIP 5441478638
REGON 200067943
Konto do obsługi Programu LEADER+:
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach Oddział w Drohiczynie
nr 79809200010035840420000020