Gmina Drohiczyn


   

   Gmina Drohiczyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego - tyle można wyczytać z suchych opisów w przewodnikach. Nikt w nich jednak nie napisał, że na dobre można tu zapomnieć o zgiełku codziennego życia i niebezpiecznie rozpędzonej cywilizacji. Świat z perspektywy wysokiej skarpy Bugu i drohiczyńskiego rynku wygląda zupełnie inaczej, a cisza i spokój starożytnych kościołów koi stargane nerwy

TROCHĘ HISTORII

   Drohiczyn powstał we wczesnym średniowieczu na polsko-ruskim pograniczu etnicznym. Metryka najstarszego i najważniejszego niegdyś grodu na Podlasiu, sięga XI wieku. Drohiczyn istniał zapewne już wcześniej, o czym świadczą liczne znaleziska na terenie miejscowego grodziska, a także znajdujące się w okolicy kurhany z VII-XI wieku. W każdym razie tutejszy gród został założony w I połowie XI wieku przez ludność ruską, na co wskazuje także jego nazwa, która wywodzi się od ruskiego imienia Drogit, czy też Drohicz.

   W 1181 roku powstało nawet samodzielne księstwo drohickie.
   W 1254 roku, o czym się nie pamięta, był miejscem koronacji jedynego króla w dziejach Rusi - Daniela Halickiego. Później na kilka wieków Drohiczyn stał się stolicą województwa podlaskiego, które początkowo należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od czasów Unii Lubelskiej - do Korony.
   Miejskie prawo magdeburskie Drohiczyn uzyskał w 1498 roku od księcia Aleksandra Jagiellończyka, syna Kazimierza.
   Stolicą województwa stał się Drohiczyn w 1520 roku. Było to województwo podlaskie. I pozostał nią do rozbiorów.

   Wiek XVI to okres największego rozkwitu miasta. Na początku XVII wieku były w Drohiczynie trzy kościoły, pięć cerkwi i cztery klasztory, w tym dwa katolickie. W mieście istniał także szpital, apteka i szkoła.
   Okresowi pomyślnego rozwoju położył "potop" szwedzki.
   W XVIII wieku odnowiono, odbudowano lub wybudowano drohiczyńskie kościoły i klasztory. Najcenniejsze zachowane do dziś zabytki mają właśnie XVIII wieczny wystrój.

   Pozbawiony dawnej świetności Drohiczyn zasłynął w tym okresie ze wspaniałych szkół: szkółki prowadzonej przez franciszkanów i jezuickiego Collegium Nobilium.
   XIX wiek to dla miasta okres upadku. Drohiczyn przekształcił się w prowincjonalne miasteczko bez perspektyw rozwoju, oddalone od nowych szlaków komunikacyjnych. Liczba mieszkańców z około 2000 w 1775 roku zmniejszyła się do 835 w 1857 roku.
   Na początku XX wieku napływ ludności żydowskiej sprawił, iż liczba jej wzrosła ponownie do 2000.
   Podczas I i II wojny światowej, Drohiczyn po raz kolejny zostaje niszczony i po raz kolejny odbudowany.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

   Pierwsze wrażenie rzeczywiście nie jest oszałamiające , choć czysto, nowe chodniki, parkingi, ciekawe ogródki przy odnowionych domach. Zabudowa - ni to miejska, ni to wiejska. Ani stara, stylowa, może nowoczesny kompleks pawilonów przy parku. Ale po chwili, gdy zobaczysz stojący o kilkanaście kroków od dawnego rynku kościół o szerokiej przysadzistej fasadzie, z potężną wieżą - dzwonnicą, gdy wyłowisz wzrokiem z oddali jakieś inne stare świątynie, gdy podejdziesz na środek skwerku, gdzie stoi obelisk przypominający o bez mała tysiącletnim istnieniu grodu- Drohiczyn nad Bugiem wyda ci się ciekawy, intrygujący...

   Ale najlepiej zrobisz, jeśli wsiądziesz do kajaka, gondoli lub turystycznego stateczku "Drohiczyn" i ku miastu poprowadzi cię Bug. Tak jak około 1900 doprowadził Zygmunta Glogera, historyka, archeologa i etnografa, późniejszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: "Woda bugowa, ani tak przezroczysta jak w Narwi, ani tak mętna i biała jak w Wiśle, podobna jest najwięcej do nienowej. Gdyśmy przepłynęli właśnie przez las(...), ukazał nam się panujący nad okolicą z daleka jakiś gród okazały. Takie złudzenie robi Drohiczyn, położony na wyżynie."

    Możesz też przyjść pieszo, z południa, od Łysowej i Korczewa, szlakiem, który przemierzał Stefan Żeromski:"Wczoraj odbyłem(...) wycieczkę do Drohiczyna (...)- zanotował pod datą 23 czerwca 1890r. w "Dziennikach".- Miło było jechać zbożami, nie skoszonymi jeszcze łąkami, błoniem niezmiernym nad Bugiem(...) Za ostatnimi wzgórzami, okrytymi szlacheckimi "zagonami", a zasianymi hreczką przeważnie, dał się widzieć nareszcie Bug, wytaczający się jak wąż niebieski z głębin leśnych. Drohiczyn z daleka robi wrażenie dużego miasta. Widać cztery kościoły, jakąś ogromną, dwupiętrową kamienicę na froncie...Przeprowadziliśmy się promem pod miastem z końmi i bryką." Tym samym szlakiem poprowadzil Żeromski Piotra Rozłuckiego z "Urody życia": Nad wieczorem zakurzony pojazd przeciąwszy w poprzek całe to nieme Podlasie znalazł się w nadbużańskiej dolinie, wśród pięknych lasów i rozległych łąk. W dali na wzgórzu było widać jakby miasto ogromne, najeżone od wież i gmachów."

   Niewiele się od tamtych czasów zmieniło. Lasów jest mniej, ale Bug po staremu kreśli łuki na zieleni łąk, tylko brakuje promu, który łączył dwa brzegi: lewy, niski i plaski, z prawym, wysokim i stromym, urwistym i całkiem pionowym tam, gdzie nurt rzeki powoli, lecz wytrwale i skutecznie podmywał drohickie grodzisko - Górę Zamkową. Gdy staniesz w dole, dojdziesz do wniosku, że mieli rację dawni wędrowcy: od górującego nad dolina Bugu Drohiczyna bije jakiś majestat...

   Dziś jest siedzibą urzędu Miasta i Gminy w województwie podlaskim i liczy około 2500 mieszkańców. Miasteczko pełni funkcje usługowo-handlowe dla mieszkańców okolicznych wsi.

   Od 1991r. Drohiczyn jest stolicą diecezji drohiczyńskiej i siedzibą biskupa. Jest miastem mającym swoich patriotów, pamiętających o bogatej przeszłości grodu i jej świadectwach, których znaczna liczba jest eksponowana w tutejszym muzeum regionalnym, prowadzonym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury. Jest zarazem miastem, które myśli o swojej młodzieży: nowo wybudowany kompleks szkolny- liceum ogólnokształcące, gimnazjum i szkoła podstawowa, przeniesione z budynku klasztoru pofranciszkańskiego, Wyższe Seminarium Duchowne przy dawnym budynku Collegium Nobilium.

   Jest wreszcie miastem z przyszłością turystyczną, bo przecież uroda Bugu i nadbużańskiej skarpy w niczym nie ustępuje krasie krajobrazu na przykład Kazimierza nad Wisłą, a zabytków, pomników niegdysiejszej świetności grodu też tu nie brak.

ZABYTKI

   Opodal dawnego rynku- osiemnastowieczny kościół pofranciszkański z pięknymi marmurowymi, barokowymi ołtarzami, ołtarzami wykonaną z drzewa drogą krzyżową miejscowego, nie żyjącego już artysty i poety Lucjana Boruty. Tutaj, co roku (ostatni weekend lipca) można posłuchać wspaniałych koncertów muzyki poważnej, podczas trwających Dni Drohiczyna. Bliżej Bugu - cerkiew, zbudowana u schyłku XVIII stulecia pod wezwaniem Mikołaja Cudotwórcy z przepięknym ikonostasem i greckimi freskami. Zza Góry Zamkowej wyłania się Katedra drohiczyńska, (kościół Trójcy Przenajświętszej), wzniesiona na przełomie XVII i XVIII w. zniszczona podczas drugiej wojny światowej przez sowietów. Oddział "pograniczników" porąbał siekierami czternaście barokowych ołtarzy, ambonę, chrzcielnicę, ławki, konfesjonały. W poszukiwaniu precjozów sprofanowali trumny fundatorów kościoła, wojewodów drohickich i innych, złożonych w podziemiach tego kościoła. Na rozkaz kapitana Szostakowa kościół zamieniono na stajnię dla koni straży granicznej - ks. E. Borowski.

   Na zachodnim krańcu miasta najpiękniejsza z drohickich świątyń, wspaniały przykład osiemnastowiecznego baroku - kościół i zakon ss. Benedyktynek, ufundowany staraniem wojewody Wojciecha Niemiły, do którego sprowadzone zostały Panie Benedyktynki z Torunia(1623).

   Największym wydarzeniem w historii Drohiczyna była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na błoniach drohiczyńskich drohiczyńskich dniu 10 czerwca 1994 roku.

   Przepiękne krajobrazy Drohiczyńskie zachwyciły polskich reżyserów m.in. Andrzeja Wajdę, który nakręcił tutaj nad Bugiem "Kronika wypadków miłosnych", "Panny z wilka" ze znakomitym aktorem, "drohiczyniakiem" Danielem Olbrychskim. Samego aktora można spotkać w miasteczku latem, kiedy przebywa na wysokiej skarpie obok Topoliny.

   ...Trochę już poznałeś Drohiczyn nad Bugiem i ruszasz w dalszą drogę. Zanim stąd odjedziesz, jeszcze raz rzuć okiem na majaczącą w mroku Górę Zamkową, na nadbużańskie smugi, ponad którymi włóczy się wieczorna mgła. Może będziesz miał szczęście i zobaczysz, co dzieje się tutaj raz na sto lat...

   Raz na sto lat, w nocy, zawsze przy pełni księżyca, otwiera się ściana Góry Zamkowej i wypływają z niej łodzie pełne zbrojnych rycerzy. Część łodzi zmierza w dół Bugu, część w górę rzeki, po chwili wszystkie giną w ciemnościach. Nikt ze śmiertelnych nie zna tej wędrówki, wiadomo jedynie, że Nin błyśnie świt, rycerze muszą wrócić do grodziska, a jego ściana zostaje zamknięta w kolejny wiek. Otóż zdarzyło się kiedyś, że jeden z tych tajemniczych rycerzy dostrzegł nad Bugiem młodą i urodziwą mieszczkę z Drohiczyna, która właśnie wychodziła z kąpieli. Wyskoczył z łodzi na brzeg, ale piękność zdążyła zniknąć w głębokim jarze. Rycerz chciał wrócić do swoich, niestety, było już za późno...Od tamtej pory błąka się nad rzeką i oczekuje nocy, kiedy Góra Zamkowa znów stanie otworem.

   Drohiczynianie powiadają, że to pewnie jeden z Braci Dobrzyńskich. I że chwila na którą czeka, jest już blisko...


Drohiczyńskie zabytki


Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek (z XVIII w.)


Siedziba Kurii Biskupiej

JAK DOJECHAĆ

   Samochodem: Z Warszawy do Drohiczyna jest niespełna 120, a z Białegostoku 110 kilometrów. Ze stolicy najlepiej dojechać drogą krajową nr 637,przez Sulejówek do Węgrowa. Stąd droga nr 62 do przez Sokołów Podlaski do Drohiczyna.
   Autobusem: Bilety oferuje PKS, tel. (0 22) 822 48 11, www.pks.waw.pl, sekretariat@pks.warszawa.pl. Miasto ma dogodne połączenia z Warszawą (8 autobusów w ciągu dnia kursujących w obie strony). Cena biletu z Warszawy 18 zł. Czas podróży około 3 godzin.

NOCLEGI I KWATERY

   Baza noclegowa w Drohiczynie i jego okolicach jest skromna za to tania. Daleko stąd do kilkugwiazdkowych hoteli, co nie oznacza, że na miejscu nie ma się gdzie przespać. W Drohiczynie noclegi znaleźć można w prywatnych kwaterach - informacja na stronie www.drohiczyn.pl w zakładce turystyka. Gospodarstwa poza Drohiczynem u P. Kosieradzkich (kol. Bujaki), Senczynów (kol. Drohiczyn), Niewiarowskich (MIłkowice Janki), Zabokrzeckich (Chrołowice) i niewielkI Pensjonat Irena, ul.Ciechanowiecka 6 (tel. 085 655 70 18, e-mail: ireneusz.lugowski@wp.pl). Położony w centrum Drohiczyna, niedaleko stacji PKS. Dysponuje 4 pokojami 2 i 3-osobowymi z możliwością dostawki. Można tu także wypożyczyć rower (odpłatnie) i grilla. Nocleg od osoby kosztuje 20 zł. Śniadanie i kolacja 7 zł, obiad 9,95 zł. Przy pobycie minimum 7 dni zniżka 10 proc. Posiłki: kuchnia regionalna np. baba ziemniaczana, kiszka, kartacze.

   "LEŚNICZÓWKA" - domek całoroczny - samodzielny dla 4-6 osób, można przyjechać np. z namiotem, przyczepą gdyż dom stoi na polanie i jest miejsce biwakowe oraz możliwość podłączenia energii do przyczepy . Można przybyć do niego z końmi lub innymi zwierzętami domowymi, co do koni to jest stodoła w której docelowo zostaną zrobione boksy, w domu jest łazienka i pełne wyposażenie. Miejsce szczególnie polecane pisarzom, malarzom czy naukowcom. Wspaniałe miejsce do obcowania z przyrodą, wiele ptactwa i zwierząt , bliska odległość rzeki nad która raj znajdą wędkarze. Szukając ciszy - dobrze trafiłeś. Zapraszam! - kontakt: Robert Wawrzyniak tel. 0608000517, 0608000512, 022 758 30 15, 022 586 33 48, e-mail robert@investmentsgroup.net; www.lesniczowka.info.

   "DOM NA SKARPIE" - (10 m-c cały rok) - Grażyna Adamczuk, ul. Piłsudskiego 37, tel. 0602730883 (kategoryzacja) basen w ogrodzie, własna kuchnia. Drugi dom "Skarpa" 26 miejsc (szczególnie polecamy na "zielone szkoły", plenery malarskie, fotograficzne itp.), rowery, 12 kajaków.

    "STANLEY-RANCZO" - Lucyna Niewiarowska, Miłkowice Janki 2
Kwatera agroturystyczna z kategoryzacją (1 słoneczko),
- liczba miejsc: 12
- pokoje z łazienkami
tel. 085 655 10 19,
www.stanleyranczo.republika.pl

   Gospodarstwo "U Tereski", ul. Szmita 22, tel. (0 85) 655 73 95, oferuje 30 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 8- osobowych, kuchnię do dyspozycji gości, ogród z możliwością urządzenia ogniska i grilla oraz parking. Za noc trzeba tu zapłacić 25 zł od osoby, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) kosztuje 20 zł, samo śniadanie 5 zł (własne wyroby, wędliny, mleko, ser - kuchnia regionalna); www.drohiczynnoclegi.republika.pl.

   Pokoje gościnne: Grażyna Markiewicz ul. Różyckiego 18 (domek) tel.(085) 6557112, można zabierać zwierzęta. Do dyspozycji gości duże podwórko, ogród, grill, domowe żywienie ("nadbużańskie zaguby").

   Wasilew Szlachecki Frankopol, Motel Joker, 08-307 Repki, tel. (0 85) 655 80 20, www.motel-joker.pl, e-mail: motel@motel-joker.pl. Położony 7 km od Drohiczyna, w malowniczej okolicy, nad Bugiem. Serwuje danie kuchni polskiej, organizuje także bankiety i przyjęcia. Za obiad składający się z dwóch dań trzeba zapłacić około 25- 35 zł. Na terenie motelu znajduje się także ujeżdżalnia i szkółka jeździecka.

   Nowe pokoje gościnne "Bajka" u Państwa Pietrzak, pokoje z łazienkami - wysoki standard. Teresa Pietrzak - tel.085/6557120 (po południu) 085/6557866 (7.00-17.00) k. 0503701196; - 13 miejsc w pokojach: 1, 2, 3 osobowych (aneks kuchenny wyposażony, salon).
www.orbituj.pl/pensjonaty_kwatery-589.html

ATRAKCJE

   Do Drohiczyna przyjeżdża się dla wąskich uliczek, zabytkowych kościołów i cerkwi. Na rower lub długie spacery. Na miejscu jest małe Kino "Daniel", latem można wynająć statek i popływać po Bugu - rezerwacja tel. (0 85) 655 70 60, kom. 0698922648.Wycieczka statkiem po rzece

   Muzeum Regionalne ul. Kopernika 9a tel. (085) 6557069 ekspozycje stałe: archeologia, etnografia, malarstwo, rzeźba oraz wystawy sezonowe zmienne. Muzeum pod opieką Ośrodka Kultury - Dyrektor Urszula Tomasik e-mail: domkultury@drohiczyn.pl.


Muzeum Regionalne

Muzeum Diecezjalne ul Kraszewskiego 4 (085) 65578344 lub 6565786 Kustosz: ks. Eugeniusz Borowski (085) 6557805.
Zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala papieska - z fotelem, na którym w 1999 roku zasiadł w Drohiczynie Jan Paweł II, z obrazami, pamiątkowymi medalami i monetami, okolicznościowymi znaczkami i pocztówkami. W innych salach można zobaczyć argentalia, czyli przedmioty ze srebra: kielichy, relikwiarze, monstrancje (a wśród nich wspaniałe zdobne monstrancje Jabłonowskich, Sapiehów, Radziwiłłów), pacyfikały, tace, lichtarze. Na specjalnych stojakach pysznią się bogato zdobione i haftowane ornaty, a w gablocie pastorały: kandydata na ołtarze biskupa Zygmunta Łozińskiego i papieża Piusa XII. Można też obejrzeć zabytkowe rzeźby i obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II.

Góra Zamkowa - dawne grodzisko, dziś wspaniały punkt widokowy na Dolinę rzeki Bug
Katedra Świętej Trójcy usytuowana na skarpie nad Bugiem. Pochodzi z XVII- XVIII w. oraz położony obok dawny klasztor jezuitów z kolegium z lat 1661- 1710.
Kościół pofranciszkański ( z przełomu VXII i XVIII w.) z zespołem klasztornym
Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek (z XVIII w.)
Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (085 6557069)
Wypożyczalnia sprzętu wodnego - Karczma "STARA BAŚŃ" tel. 0506434721 Andrzej Głębicki

   Łodzie - pływanie Antoni Trochimiak tel. kom.0888728201


Drohiczyn z lotu ptaka


INFORMACJA TURYSTYCZNA

   Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5, tel. 085 656 52 60
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kraszewskiego 13, tel. 085 655 70 69
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Klementyny Sołonowicz-Olbrychskiej, tel. 085 655 70 14 (stały dostęp do Internetu turystom).

Drohiczyn w Internecie

www.drohiczyn.pl
www.lo-drohiczyn.home.pl
www.zsdrohiczyn.pl
www.wrotapodlasia.pl
www.podlaskieit.pl