LEADER+ - szansą rozwoju małych miejscowości

   Jakiekolwiek działania partnerskie nie są na naszym terenie niczym nowym - o czym świadczy powstanie Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w 1995r., dotychczas jednak społeczności lokalne nie miały takiej możliwości wyłączenia się w proces kształtowania strategii rozwoju, jaką dziś daje "Pilotażowy program LEADER+".

Obszar realizacji projektu

   Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w ramach Schematu I złożyło do Fundacji Programów Pomocy projekt "Tygiel Doliny Bugu", na który dostało dofinansowanie w kwocie 145.810 zł. W projekcie wzięło udział osiem gmin:
- Drohiczyn,
- Perlejewo,
- Dziadkowice,
- Grodzisk,
- Siemiatycze,
- Nurzec Stacja,
- Mielnik,
- Milejczyce.

   Projekt powstał z potrzeby opracowania na dla podlaskich gmin nadbużańskich kompleksowego planu rozwoju regionalnego i utworzenia Lokalnej Grupy Działania są to główne cele realizacji projektu. Na podstawie powstałej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich będą następnie prowadzone działania wykorzystujące w maksymalnym stopniu istniejące i uznane za kluczowe podczas projektu zasoby regionu. Aby wesprzeć te działania konieczne jest również utworzenie lokalnego partnerstwa skupiającą szeroką reprezentację samorządową, społeczną i biznesową. Zebranie mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rozmaitych organizacji i instytucji ma w założeniu wytworzyć silne forum społeczne, będące równoważnym partnerem dla samorządów lokalnych oraz które byłoby w stanie przejąć część odpowiedzialności za rozwój regionu. LGD wesprze starania samorządu lokalnego zarówno w sensie merytorycznym jak i finansowym. Przewidywane jest również powstanie efektu synergii, wynikającego z koncentracji zasobów i środków.

 "Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie podjęło się niewątpliwie trudnego, lecz jakże satysfakcjonującego zadania, stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pomoc lokalnym środowiskom wiejskim w zorganizowaniu się w się w prężnie działającą grupę - czyli Lokalną Grupę Działania" - powiedział Wojciech Borzym, Prezes PSG