Wykaz gmin zrzeszonych w LGD
Tygiel Doliny Bugu

 

Lp.

Kod

Siedziba

Urząd

Adres

Tel/fax

e-mail/www

1

17-312

Drohiczyn

Miejski

Kraszewskiego 5

(085) 6557135,

6557136,

6557137,

6557095, fax(085)6557080

 

um@drohiczyn.pl

www.drohiczyn.pl

2

17-306

Dziadkowice

Gminy

 

(085)6571017

fax 6571032

ugdziadkowice@post.pl

3

17-315

Grodzisk

Gminy

1-go Maja 6

tel/fax

(085)6568061,

6568030,

6568040,

6568017,

6568049

0-606455387

ug_grodzisk@zetobi.com.pl

4

08-304

Jabłonna

Gminy

Leśna 2

(0-25)tel/fax 771149,

871023

jablonnalacka@onet.pl

5

08-108

Korczew

Gminy

 

(025)6312022,

fax 025 6312089,

0-604478359

korczew.gmina@wp.pl

www.korczew-palac.pl

6

17-332

Milejczyce

Gminy

Szkolna 5

tel/fax (085)6579070

milejczyce@etob.bialystok.pl

7

17-330

Nurzec

Stacja

Gminy

Żerczycka 32

(085)6575078,

fax 6575063

ug_nurzecst@zetobi.com.pl

8

18-232

Perlejewo

Gminy

 

tel/fax(085) 6578515

504277670

ugperlejewo@wp.pl

perlejewogm3@wp.pl

9

08-307

Repki

Gminy

Sokołowska1

(025)7875023,

fax7875066,

0-90277089

urzadgminyrepki@pro.onet.pl

www.repki.webpark.pl

10

17-300

Siemiatycze

Gminy

Kościuszki 45

(085)6556908,

6552860,

6553461,

fax6552911,

0-604456537

ug_siemiatycze@pro.onet.pl

11

08-320

Sterdyń

Gminy

Kościuszki 6

(025)7870004

ug_sterdyn@pro.onet.pl

www.sterdyn.nwg.pl

12

08-220

Sarnaki

Gminy

Berka Joselewicza 3

tel/fax

(083)3599198,

wojt3599148,

0-601679340

urzad.gminy4@wp.pl

www.sarnaki.pl

 

NIP 544-130-62-80

Regon 050455233

Nr konta PSG:BS Siemiatycze O/Drohiczyn 55 8092 0001 0031 0907 2000 0010