Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu zorganizowała konferencję podsumowującą projekt "Tygiel Doliny Bugu", która odbyła się w dniu
1 marca 2008r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Skrzeszew 98, Gmina Repki, woj. mazowieckie.

PORZĄDEK KONFERENCJI


11.00-11.15   - Powitanie gości - Krystyna Mikołajczuk - Bohowicz, Wójt Gminy Repki oraz Wojciech Borzym, Prezes LGD Tygiel Doliny Bugu
11.15-11.30   - Wystąpienie Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.30 -11.50   - Wystąpienia zaproszonych gości
11.50-12.20   - Doświadczenia i wnioski we wdrażaniu LEADER+ w Polsce - Andrzej Hałasiewicz, Z-ca dyrektora FAPA
12.20-12.35   - Przerwa kawowa
12.35-13.00   - Perspektywa LEADER na lata 2007-2013 - Mazowiecki Urząd Marszałkowski
13.00-13.25   - Rola i zadania Urzędów Marszałkowskich we wdrażaniu LEADER 2007-2013 - Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji, Podlaski Urząd Marszałkowski
13.25-13.40   - Podsumowanie realizacji projektu "Tygiel Doliny Bugu"
13.40 -13.50   - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
13.50 -14.05   - Dyskusja
14.05   - Obiad

   Galeria zdjęćSeminarium LEADER

   W dniach 6 i 7 grudnia 2007r. w Centrum Konferencyjno - Bankietowym "Knieja" w Supraślu odbędzie się seminarium LEADER organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Uczestnikami seminarium będą LGD aktualnie realizujące swoje projekty oraz przedstawiciele dopiero zawiązujących się inicjatyw. Prelegentami będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, FAPA, FAOW, ARiMR, ODR , LGD Tygiel Doliny Bugu.

   Galeria zdjęćWizyta na Litwie

   W dniach 16-17 listopada Członkowie Zarządu LGD Tygiel Doliny Bugu wraz z innymi przedstawicielami LGD woj. podlaskiego gościli w Lokalnej Grupie Działania "Nemunas" na Litwie. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z LGD "Nemunas", która polegać będzie min. na:

1. Wzajemnej wymianie doświadczeń dotyczącej realizacji projektów według podejścia Leader, w zakresie:
1) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
2) tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
3) polepszania zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacji,
4) realizacji trójsektorowych projektów angażujących partnerów społecznych, gospodarczych i samorządy lokalne.
5) uczestnictwa w programach ekologicznych oraz wspieranie projektów na rzecz ochrony przyrody.
2. Zapewnienie wzajemnej informacji w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Stron, a w szczególności: Dotyczących obszarów wiejskich, kultury, turystyki i ekologii.
3. Stwarzanie warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych i dziedzictwa kulinarnego wsi.
4. Wdrażanie wspólnych innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne obszarów współpracy.
5. Wzajemna pomoc we wdrażaniu Lokalnych Strategii rozwoju przez wymianę informacji o dobrych praktykach i wzajemne świadczenie doradztwa w zakresie działań realizowanych w ramach LSR.

   Galeria zdjęćEksperci poszukiwani

   Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu poszukuje wykonawców następujących działań:
1. Wsparcie eksperckie dotyczące produktów tradycyjnych, przeprowadzenie 6 ekspertyz-konsultacji, zidentyfikowanie 6 produktów lokalnych pomoc przy ich zgłoszeniu do wpisu na listę produktów tradycyjnych.
2. Wsparcie eksperckie dotyczące rolnictwa ekologicznego, przeprowadzenie 6 ekspertyz-konsultacji, wprowadzenie 6 nowych produktów wraz ze zgłoszeniem ich do certyfikacji ekologicznej.
3. Wsparcie eksperckie dotyczące drobnego przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie 6 ekspertyz-konsultacji, 6 producentów/przetwórców zapoznanych z zasadami implementacji HACCP oraz zasad sanitarno-weterynaryjnych z tym związanych.
4. Wsparcie eksperckie dotyczące zagospodarowania turystycznego, przeprowadzenie 6 ekspertyz-konsultacji, 6 planów zagospodarowania gospodarstwa na potrzeby agroturystyki z uwzględnieniem kategoryzacji.

   W dniach 14-15 lutego 2008r. odbędzie się szkolenie z rozliczania projektów w Pałacu w Korczewie ul. Ks. Brzóski 3 a 08-108 Korczew nad Bugiem woj. mazowieckie   LGD "Tygiel Doliny Bugu" rusza z doradztwem dla mieszkańców z obszaru Stowarzyszenia.

Harmonogram doradztwa - gmina Repki
Harmonogram doradztwa - gmina Jabłonna Lacka
Harmonogram doradztwa - gmina Sterdyń
Harmonogram doradztwa - gmina Korczew
Harmonogram doradztwa - gmina Perlejewo
Harmonogram doradztwa - gmina Sarnaki
Harmonogram doradztwa - gmina Dziadkowice
Harmonogram doradztwa - gmina Drohiczyn
Harmonogram doradztwa - gmina Grodzisk
Harmonogram doradztwa - gmina Milejczyce
Harmonogram doradztwa - gmina Nurzec Stacja
Harmonogram doradztwa - gmina SiemiatyczeRozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W kategorii profesjonalnej

Przyroda:

  
I miejsce - cykl 2 zdjęć bez tytułu oznaczone nr 1 i nr 2 - autor Marek Chlebiński
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

Architektura:

  
I miejsce - Kłopoty Stanisławy 5, Kłopoty Stanisławy 1 - autor Bogdan Pieklik
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

Ludzie, kultura i obyczaje:


I miejsce - Tancerka - autor Leon Stankiewicz

II miejsce - nie przyznano


III miejsce - Przydrożny Krzyż autor Aneta Mikulska


wyróżnienie - Prawosławne św. Jordanu autor Leon Stankiewicz

W kategorii amatorskiej

Przyroda:


I miejsce - Naszyjnik z pereł światła - autor Marek Charkiewicz


II miejsce - Przed burzą - autor Cezary Klimaszewski

III miejsce - Konwalie - autor Anna Kowalska

wyróżnienie - Krowa i żubr - autor Cezary Klimaszewski

wyróżnienie - Mglisty poranek z ptakiem - autor Antoni Remiesz
Architektura:


I miejsce - Torami najszybciej - autor Marek Charkiewicz

II miejsce - Widmo - autor Sławomir Półtorak

III miejsce - Mielnik 02 - autor Rafał Zubkiewicz

Ludzie, kultura i obyczaje:

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Starszy mężczyzna w oborze z końmi - Cezary Klimaszewski

III miejsce - Mielnik 02 - autor Rafał Zubkiewicz

wyróżnienie - Pragnienie - autor Sławomir Półtorak

   Skład Jury:
Marek Tomaszuk - artysta fotograf
Marek Dolecki - artysta fotograf
Wojciech Borzym - Prezes LGD

   Wszystkim finalistom gratulujemy oraz Informujemy, że nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc zostaną Państwu wręczone na konferencji podsumowującej projekt "Tygiel Doliny Bugu". Przybliżony termin konferencji to koniec lutego 2008r.. O szczegółach Państwa poinformujemy.
   Zgodnie z naszymi zamierzeniami planujemy nabyć zdjęcia od osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz niektóre zdjęcia od pozostałych osób. W sprawie tej będziemy indywidualnie kontaktować się z Państwem.
   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie fotografii.KONKURS FOTOGRAFICZNY

   Termin składania prac został zakończony z dniem 31.10.2007r.. Planowane rozstrzygnięcie nastąpi do końca listopada 2007r.
Laureatów konkursu poinformujemy o wygranej.Jesienne Smaki Podlasia 2007

   14 października 2007r. Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu uczestniczyła w imprezie festynowo-targowej "Jesienne Smaki Podlasia". Impreza została zorganizowana przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspólnie z Prezydentem Miasta Białystok. więcejKONKURS FOTOGRAFICZNY!!!
Termin składania zdjęć przesunięty do 31 października

   Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, z przyjemnością przedłużamy termin ogłoszonego konkursu fotograficznego, oczekując na wiele wspaniałych fotografii jesiennej scenerii naszych krajobrazów.

   Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu ogłasza z dniem 25.07.2007r. konkurs fotograficzny Dziedzictwo "Tygla Doliny Bugu". Konkurs organizowany jest z myślą o popularyzacji dziedzictwa obszaru działania LGD "Tygiel Doliny Bugu (gmin powiatu siemiatyckiego w województwie podlaskim oraz gmin leżących po przeciwległej stronie rzeki Bug w województwie mazowieckim). W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko fotografią i dysponują zdjęciami, spełniającymi wymagania regulaminu. Zdjęcia oceniane będą w ramach następujących kategoriach:

1. Przyroda,
2. Architektura,
3. Ludzie, kultura, obyczaje.

   W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepsze fotografie. Szczegóły dotyczące konkursu są zamieszczone w regulaminie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na www.drohiczyn.pl

   Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31.10.2007r. do godz. 15.00 do siedziby organizatora ul. Jagiellończyka 1, 17-312 Drohiczyn. tel. kontaktowy (085)6565261 do godz. 15.30.
   Projekt realizowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego II Schemat Działania 2.7 "Pilotażowy Program LEADER+"

   Do pobrania:
Regulamin komkursu
Formularz zgłoszeniowyHarmonogram szkoleń LGD "Tygiel Doliny Bugu"

Lp.

Miejsce spotkania

Data

Godz.

Charakter spotkania

powiat

gmina

miejscowość

miejsce

ulica, nr budynku

nr lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

1

Siemiatycze

Perlejewo

Perlejewo

Szkoła Podstawo-wa

45

 

28

9.00

Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego z branży oraz mieszkańcom chącym rozpocząć taką działalność

2

Siemiatycze

Grodzisk

Grodzisk

Zespół Szkół w Grodzisku

1 Maja

34

31

9.00

Szkolenie w zakresie  przedsiębiorczości obecnym i potencjalnym przedsiębiorcom

3

Siemiatycze

Dziadkowice

Kąty

GOK

22

 

24

9.00

Szkolenie w zakresie produktu tradycyjnegoz branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

4

Łosice

Sarnaki

Sarnaki

Urząd Gminy

Josele-wicza

3

7

9.00

Szkolenie w zakresie turystyki osobom z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalnośćKawa czy herbata

   Serdecznie zapraszamy do udziału w nagraniu na żywo programu telewizyjnego "Kawa czy herbata". Program nagrywany będzie w ogrodach Kurii Biskupiej w Drohiczynie 6 lipca 2007r. w godzinach 6.00-8.00.
Projekt realizowany w ramach Schematu II Leader+Terminarz szkoleń LGD

    Szkolenie członków LGD - zamówienia publiczne
15 i 26 czerwca, Urząd Gminy w Siemiatyczach ul Kościuszki 45, 17-300 Siemiatycze

   Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego z branży oraz mieszkańcom chącym rozpocząć taką działalność
19 czerwca Szkoła Podstawowa w Perlejewie, Perlejewo 45, 17-322 Perlejewo

   Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości obecnym i potencjalnym przedsiębiorcom
29 czerwca, Zespół Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk

   Szkolenie w zakresie produktu tradycyjnegoz branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność
6 lipca, Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach, Kąty 22, 17-306 Dziadkowice

   Szkolenie w zakresie turystyki osobom z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność
13 lipca, Urząd Gminy w Sarnakach, Joselewicza 3, 08-220 SarnakiImpreza o charakterze festynowo-wystawowo-targowym
"Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie"
3 czerwca 2007r.
Plac Teatralny w Warszawie

   Wystawcy, producenci z terenu Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu będą brali udział w festynie Podlaskich Gmin Wiejskich w Warszawie.

   Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego organizuje 3 czerwca 2007r. imprezę o charakterze festynowo-wystawowo-targowym pt. "Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie", której miejscem będzie tym razem Plac Teatralny (w związku z remontem Placu Zamkowego). Na imprezie będziemy eksponować wyjątkowość krajobrazową, narodowościową, kulturalną naszego regionu.

   Patronat medialny nad imprezą objęła między innymi Gazeta Wyborcza, która wyda specjalną wkładkę dotyczącą wystawców i oferty gmin województwa podlaskiego w swoim sobotnio - niedzielnym numerze 2-3 czerwca 2007 r.

Plan wystawy
Spis wystawców
Występy artystyczne na scenie

Serdecznie zapraszamy!Prezentacja w Warszawie

   Udział w Dniach Ziemi na warszawskich Polach Mokotow- skich korzystnie wpłynął na promocję całego terenu działania Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a w tym i na promocje naszych powiatowych przedsiębiorców.

   Największym zainteresowa- niem cieszyły sie stoiska z chlebem z GS Drohiczyn, Darów Natury z Korycina pana Mirosława Angielczyka, Tawbit-u pana Tadeusza Firleja oraz miód pana Kunickiego z Korczewa. Wystawcy sprzedali bardzo dużą ilość swoich produktów. GS do godz. 16.00 sprzedał wszystko, a panu Kunickiemu zostało ok. 8 słoików miodu - to jest bardzo zadowalający rezultat. więcej 

LGD Tygiel Doliny Bugu

ogłasza

KONKURS NA LETNIĄ IMPREZĘ!

 

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu ogłasza z dniem 23.04.2007r. konkurs na letnią imprezę regionalną. Impreza ma się odbyć na terenie działania stowarzyszenia. LGD oceni spływające propozycje pod kątem zgodności ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i wyłoni najciekawszą lub o największym znaczeniu dla regionu. LGD Tygiel Doliny Bugu wejdzie w skład komitetu organizacyjnego danej imprezy ponosząc wydatki jako współorganizator.

Istnieje możliwość dofinansowania:
- folderów promujących imprezę,
- reklamy w prasie,
- wydruku zaproszeń,
- poczęstunku dla zaproszonych gości,
- wynajęcia zespołu muzycznego,
- wynajęcia sceny, oświetlenia, nagłośnienia.

Oferty proszę składać do 09.05.2007r. do 1600


Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu
ul. Kraszewskiego 5,
17-312 Drohiczyn

tel. (085)6565261
fax.(085)6557080
e-mail: um@drohiczyn.plProjekt jest realizowany w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"
- Schemat II

Konkurs rozstrzygnięty

   Wygrała oferta Gminy Dziadkowice. Dofinansowana zostanie impreza IV edycja Wystawy Koni Hodowlanych południowego Podlasia. Impreza odbędzie się 8 lipca 2007r. w Jasionówce. Jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez regionalnych i z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Wystawa organizowana jest z udziałem społeczności lokalnej oraz Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Szczegółowy plan imprezy zostanie podany w późniejszym terminie.
Serdecznie zapraszamy!

    Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu