Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Imprezy organizowane na terenie LGD - 2011r.
  Dnia 18 grudnia 2011r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie odbyła się impreza pn. "Kultywowanie tradycji adwentowych na Podlasiu Nadbużańskim". Rozpoczęcie miało miejsce w sali widowiskowej MGOK. Zgromadzonych mieszkańców przywitały słowa jednej z kolęd  polskich zaśpiewanej białym głosem przez zespół "Grupy Śpiewniczej" z Lublina działającej przy Fundacji Muzyka Kresów.
      
  Następnie tradycje adwentowe na Podlasiu Nadbużańskim przybliżył wszystkim etnograf Pan Zygmunt Ciesielski. Przygotował on autorską prelekcję o zwyczajach adwentowych oraz prezentację multimedialną ze zdjęciami przedstawiającymi ozdoby chałup podlaskich podczas adwentu i świąt oraz zwyczajów.
   Następnie przybyli goście  mieli okazję wysłuchać kolęd polskich i ukraińskich oraz pieśni adwentowych. Wieczór adwentowo - kolędniczy był klimatyczny z racji scenografii - świeczek oraz lampek.
  Przybyli mieszkańcy mieli okazję próbować dań postnych. Dodatkową atrakcją był również kiermasz rękodzieła, gdzie można było kupić oryginalne prezenty i wyroby, które są autorstwa drohiczynianek skupionych wokół nieformalnej grupy działającej przy MGOK "Zręczne ręce".
  Impreza pn. "Kultywowanie tradycji adwentowych na Podlasiu Nadbużańskim" wprowadziła przybyłych gości w klimat dawnych zwyczajów i ludowości.

  Impreza współfinansowana była przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ze środków PROW na lata 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
  Dnia 18 grudnia 2011r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Platerowie odbyła się impreza pn. "Kultywowanie tradycji i obrzędowości bożonarodzeniowego". Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie.
   
   
  W imprezie udział wzięło ponad sto osób z terenu całej gminy. Obecny był również Wójt Gminy Platerów oraz Proboszcz tutejszej parafii, który staropolską modlitwą rozpoczął uroczystość. Po krótkim przywitaniu wystąpił chór, który przy akompaniamencie dzieci grających na różnych instrumentach zaprezentował różne kolędy. Następnie była okazja by zgodnie z tradycją, podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia. Po życzeniach uczestnicy mieli okazję spróbowania tradycyjnych potraw wigilijnych.
  Jako pierwsza zaprezentowała się grupa teatralna "Kameleon" z GOK w Platerowie, która zaprezentowała sztukę "Skąpiec" - Moliera. Następnie wystąpili artyści z agencji artystycznej "RoMa". Artysci zagrali koncert kolęd, przeplatany opowieścią narratora na temat obrzędu świąt oraz ich specyfiki w najróżniejszych zakątkach kuli ziemskiej. Na zakończenie odbyła się prezentacja filmu o Platerowie. Film opowiada o pasji, zainteresowaniach i możliwościach, o ludziach, którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu.

  Impreza współfinansowana była przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
   W dniach 22 i 23 października 2011 roku w Mielniku świętowano 510 lat Unii Mielnickiej. Dokładnie 23
października minęło 510 lat, odkąd Aleksander Jagiellończyk zatwierdził na zamku w Mielniku postanowienia unii mielnickiej, prekursorki unii lubelskiej. Ta właśnie rocznica jest powodem święta dla Mielnika i okolic.

   Obchody 510-lecia Unii Mielnickiej rozpoczęto Świętem Szkoły – Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej.
W sobotę 22 października cała uroczystość rozpoczęła się apelem w hali Zespołu Szkół. Apel był m.in.
okazją do wręczenia nagród uczniom i nauczycielom oraz przekazania pamiątkowych medali, wybitych
specjalnie dla uczczenia rocznicy Unii Mielnickiej, a także tabliczek z herbem gminy. Po części oficjalnej
rozpoczęto część artystyczną. Barwną inscenizację historyczną, w strojach
z czasów Unii Mielnickiej
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku. Były wiersze, historyczne teksty źródłowe, a także
śpiew i tańce z epoki. Następnie na scenie zaprezentowali się goście – najpierw tańce historyczne i pieśni
zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum
im. Władysława Jagiełły w Parczewie, a następnie tańce
ludowe i nie tylko pokazał zespół Katrynka
z Białorusi. Po oficjalnej części uroczystości na wszystkich przybyłych czekał ciepły posiłek.
  
                                 Foto: Andrzej Durlik                                   Foto: Andrzej Durlik                               Foto: Andrzej Durlik
  
                                  Foto: Andrzej Durlik                                  Foto: Andrzej Durlik                               Foto: Andrzej Durlik
    Następnie dzieci i młodzież wzięły udział w warsztaty tradycyjnego rzemiosła – szycia sakiew, tańców, śpiewu, uczestniczyli również w prelekcji o tematyce rycerskiej, wzięli udział w grze terenowej i wycieczce po Mielniku i okolicy.
Ten dzień w szkole zakończył się aukcją charytatywną, w czasie której można było zakupić prace dzieci
z Zespołu Szkół, a także wyroby lokalnych twórców. Na koniec na wszystkich czekała świetna zabawa
przy muzyce Norbiego i jego zespołu. Dzieci, młodzież, ich rodzice, nauczyciele, samorządowcy i wszyscy
zaproszeni goście mogli spędzić ten wieczór razem w świetnej atmosferze.

   Kolejnym dniem obchodów święta Unii Mielnickiej była niedziela 23 października. Najpierw wójt, radni oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Gminy, na której uchwalono przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mielnik. Następnie wszyscy udali się z Urzędu Gminy pod budynek dawnego kina „Górnik”, dziś pięknie i nowocześnie przebudowanego, który miał za chwilę zostać otwarty, wyświęcony i oddany do użytku jako siedziba Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej.
 
    Uroczystość otwarcia Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej zgromadziła ponad dwieście osób - mieszkańców gminy i powiatu oraz zaproszonych gości - zarówno z Polski, jak i za­granicy. W uroczystości uczestniczył także Henryk Musiałowicz, uznany malarz i rzeźbiarz, związany przez wiele lat z Mielnikiem, który Ośrodkowi podarował kolekcję swoich prac, jak sam powiedział - w podzięce za inspirację, którą dała mu ta ziemia.
   Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Honorowi Obywatele Gminy Mielnik: Henryk Musiałowicz,
Wiesława Bloch-Brick – właścicielka Galerii Vava w Mielniku, zaangażowana w działania na rzecz sztuki,
Dorota Michaluk – historyk, badaczka przeszłości Mielnika, Romuald Domański
z Fundacji Wspomagania Wsi, od lat związany z Miel­nikiem. Do tego grona dołączyli także były i obecny wójt. Po przecięciu wstęgi budynek został wyświęcony przez księży – katolickiego i prawosławnego. Dalsza część uroczystości odbyła się już wewnątrz budynku. W głównej sali Ośrodka wręczono tytuły Honorowego Obywatela. Następnie otwarcia wystawy Henryka Musiałowicza dokonała jej kuratorka Wiesława Bloch-Brick. Wszystko zostało uświetnione występem śpiewaczki Opery Bałtyckiej Eweliny Wojciechowskiej. Następnie zaproszono gości na słodki poczęstunek i lampkę wina.
   Po zakończonej części oficjalnej można było obejrzeć wystawę - niezwykłe drewniane rzeźby, nazywane
słupami, obrazy, sztandary, a także kolaże i rysunki tuszem z Mielnika sprzed lat. Łącznie ponad 60 prac
Musiałowicza, które składają się na stałą ekspozycję Ośrodka, będącą aktualnie największą stałą wystawą
dzieł tego wybitnego artysty współczesnego.

   Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
   Dnia 25 września 2011r. odbyły się Dożynki w Perlejewie. Organizatorem tegorocznych Dożynek Gminnych była Gmina Perlejewo oraz Parafia Perlejewo. Obchody dożynkowe przyciągnęły setki widzów. Rozpoczęły się mszą odprawianą w kościele parafialnym w Perlejewie. Przed kościołem zgromadziły się delegacje z wieńcami dożynkowymi na czele ze starostami dożynek. Po uroczystościach kościelnych wszyscy pomaszerowali na plac naprzeciwko szkoły, gdzie odbyła się dalsza część imprezy.
    
    
   Na scenie odbyło się przekazanie chleba przez starostów dożynek gospodarzowi uroczystości Wójtowi Gminny Perlejewo, który przełamał się nim z sołtysami, gośćmi oraz mieszkańcami. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wystąpili też Młodzieżowa Orkiestra "Perła" oraz kapela ludowa Sidory. W przerwach między występami odbywały się liczne konkursy m.in. wiedzy rolniczej dla dzieci i dorosłych, wykonanie kompozycji kwiatowej z bibuły, przecinanie okrąglaka piłą poprzeczną, rzut podkową do celu, łuskanie kukurydzy, wymiana koła w samochodzie na czas. Zwycięzcy konkursów zostali uhonorowani nagrodami. W czasie imprezy odbyła się degustacja posiłków przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych wsi. Były również stoiska promocyjne i gastronomiczne. Impreza zakończyła się zabawą z zespołem Ostrowski Band z Brańska.
Dożynki współfinansowane były przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej strategii rozwoju
, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
  W dniu 15 sierpnia 2011r. w Jabłonnie Lackiej na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury po raz siódmy odbyła się Biesiada Podlaska. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonnie Lackiej, Samorządowy Klub Sportowy "Jabłonianka" oraz Gmina Jabłonna Lacka.
  Celem imprezy była wzajemna integracja mieszkańców gminy Jabłonna Lacka, sąsiednich gmin oraz promocja inicjatyw lokalnych, twórczości ludowej i kultywowania tradycji regionalnych. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą posesję na terenie gminy oraz konkurs KRUS na temat wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie.

    
       
Atrakcyjny program imprezy oraz wspaniała pogoda przyciągnęły około 600 gości na biesiadę. Podczas biesiady wystąpiły takie zespoły jak : Zespół VOTUM, Zespół Junior oraz Orkiestra Dęta działająca przy GOK. Impreza uświetniona była występami ludowych zespołów: Kapela Stredyniacy, kapela Bondarczuka, Kapela Podlaska, Zespół Wrzosy Gwiazdą wieczoru był zespół JUNIOR.
Wszyscy uczestnicy biesiady mogli skosztować tradycyjnej grochówki oraz pierogów z ziemniakami, soczewicą, kapustą i grzybami. Odbyła się także degustacja produktów z logiem "Poznaj zdrową żywność". Ze swoimi stoiskami zaprezentowały się okoliczne firmy oraz lokalni wytwórcy.
VII Biesiada Podlaska została zorganizowana przy współfinansowaniu ze środków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

   W dniach 6-7 sierpnia 2011r. odbył się po raz 11-nasty piknik rodzinny pn. "Zielony Korczew" oraz po raz 10-ty "Targi dla Wsi". Impreza zorganizowana została na Placu przy Urzędzie Gminy, a także przed Pałacem, gdzie  można było zapoznać się z ofertą firm z regionu oraz kupić wyroby twórców rękodzieła ludowego.
    Organizatorami festynu była Gmina Korczew oraz Fundacja "Pałac w Korczewie".
Patronat nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski oraz Starosta Powiatu Siedleckiego pan Zygmunt Wielogórski.

  
  
   Festyn Zielony Korczew ma charakter rodzinnego pikniku. Każda przybyła na imprezę osoba znajdzie coś interesującego. Swoje towary prezentują lokalni producenci, a także artyści. N swoich wystawach prezentowali tworzoną przez siebie sztukę. Chętni mogli nabyć te przedmioty. Między stoiskami krążyły przygrywające kapele ludowe.
Na placu przy Urzędzie Gminy odbyły się również konkursy dla przybyłych. W niektórych wykazać się należało sprawnością fizyczną, natomiast w innych wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Na dzieci czekało wesołe miasteczko, które cieszyło się niesłabnąca popularnością.
Innowacja podczas festynu były warsztaty chlebowe. Każda osoba, która odwiedziła imprezę mogła wziąć udział we wspólnym pieczeniu chleba. Zajęcia te odwoływały się do tradycji pieczenia chleba w naszym regionie. Dla najmłodszych była to okazja do poznania tradycji i historii regionu. Gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół "Dziani i Cygańskie Gwiazdy".
  Impreza współfinansowana była przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej strategii rozwoju, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W dniu 31.07.2011r. odbyły się "Dni Nurca". W imprezie wzięło około 1000 osób. Byli to mieszkańcy Nurca i mieszkańcy okolicznych wsi  oraz przejezdni turyści. Impreza odbyła się na stadionie sportowym. Ze względu na atrakcyjność programu artystycznego, pomimo deszczowej aury festyn cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, który  w godzinach popołudniowych coraz bardziej zapełnił płytę stadionu sportowego. Organizatorem imprezy był GOUK i Urząd Gminy w Nurcu -Stacji. Patronat medialny nad imprezą objął  "Głos Siemiatycz". Impreza była współfinansowana ze środków SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej strategii rozwoju, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
        
        
W dniu 24 lipca 2011r. odbyły się w Zespole Szkół w Milejczycach koncerty zespołów polskich i białoruskich. Organizatorami imprezy był Wójt Gminy Milejczyce, Towarzystwo Kultury Białoruskiej w Białymstoku, Zespół Szkół w Milejczycach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 i trwała do godziny 22.00. podczas imprezy wystąpiły następujące zespoły:
1. "Wasiloczki" z Bielska Podlaskiego
2. "Kalinka" z Białegostoku
3. "Art" - Pronar" z Narwi
4. "Kapela Podlaska" z Siemiatycz
5. "Radzimiczy" z Mińska na Białorusi
6. "Prymaki" z Michałowa

 
 
W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób.Byli to w większości mieszkańcy Gminy Milejczyce, wśród publiczności byli również turyści i mieszkańcy gmin sąsiednich. W uroczystości wzięli udział również goście zaproszeni w osobach: Konsul Republiki Białoruś - Pani Tatiana Nikołajonak, Pan Jan Syczewski - prezes Białoruskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Białymstoku, były poseł na Sejm III kadencji, a obecnie radny sejmiku województwa podlaskiego, proboszcz Parafii Prawosławnej w Milejczycach pw. Św. Barbary - ks. Jan Kulik, Pani Walentyna Łaskiewicz - prezes Towarzystwa Kultury Białoruskiej w Białymstoku, radni gminy, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz lokalna prasa "Głos Siemiatycz".
Impreza dofinansowana była przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" z siedzibą w Drohiczynie.
   Dnia 3 lipca 2011r. odbył się festyn gminny w miejscowości Stara Kornica. Festyn promował tradycję i kulturę lokalną oraz wspierał powodzian z Wielowsi. Impreza przyciągnęła mieszkańców całej gminy. Festyn rozpoczął się od powiatowych zawodów strażackich, a następnie część artystyczną rozpoczął koncert zespołu Hip-Hop "Full Power Spirit". Zespół ten istnieje od 2001 roku, cechuje go olbrzymia energia towarzysząca występom na żywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością. Następnie na scenie miał miejsce pokaz tańca break-dance - ekipy Cat's Claw, a po ich występie chętni mogli skorzystać z bezpłatnej nauki tańca.
   
   
    Podczas festynu Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy promowały naszą lokalną kuchnię, tradycyjne potrawy, które są głównym dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Przy każdym stoisku znajdowała się puszka, gdzie można było wrzucić datek dla powodzian z Wielowsi. Następnie na scenie pojawił się lokalny zespół "Sąsiadeczki", który promuje znane przyśpiewki i pieśni ludowe. Na scenie pojawił się również zespół "POROZUMIENIE" grający muzykę rock & reggae. Gwiazda wieczoru był Maciej Wilewski "Osa" z serialu "Plebania".
   Ponadto w programie festynu przewidzianych było wiele atrakcji dla mieszkańców: pokaz rycerski,  którym każdy chętny mógł czynnie uczestniczyć, pokaz strażacki z psem poszukiwawczym BERGO, przejażdżki bryczką oraz kucem, a także pokaz Harleyowców - PANTHER. Imprezie towarzyszył szereg atrakcji dla najmłodszych. Ostatnim punktem programu była dyskoteka pod gołym niebem z zespołem "FIGAR".

W dniu 26.06.2011r. odbyła się impreza plenerowa "Lato w Sabniach" zorganizowana przez Gminę Sabnie.
Impreza rozpoczęła się pokazem wyszkolenia i wyposażenia straży pożarnej z terenu gminy.
Uczestnicy imprezy mogli podziwiać liczne występy artystyczne. Na scenie można było m.in. zobaczyć dzieci z przedszkoli z terenu gminy, Zespołu Szkół im. Heleny Mniszek w Sabniach, a także zespół instrumentalno-wokalny z Gminy Sabnie prowadzony przez panią Bożenę Kaczmarek.

Zorganizowano stoisko, na którym były prowadzone działania promocyjne na rzecz SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Zostało przygotowane również stoisko w ramach Programu Poznaj Dobrą Żywność.
Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji "Lata w Sabniach" był koncert zespołu Podoba Mi Się - gwiazdy programu "Must Be The Music".  Impreza była współfinansowana przez SLGD "Tygiel Doliny Bugu".

      
   Dnia 19 czerwca 2011r. na scenie plenerowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła się wzniosła uroczystość pod hasłem "APOGEUM".
Uroczystego otwarcia dokonali główni organizatorzy - Wójt gminy Sterdyń, Czesław Marian Zalewski oraz Dyrektor GOKiS, Marianna Kobylińska. Pan Wójt w swoim wystąpieniu wymienił wszystkie inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Podziękował również osobom, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania gminy.
 
   Część artystyczną spotkania rozpoczęła grupa taneczna "Chiliderki" z Zespołu Szkół w Sterdyni. Zgromadzeni goście mogli również wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej OSP działającej przy GOKiS w Sterdyni. Swoje umiejętności zaprezentowały "Mażoretki" z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Dorobek artystyczny przedstawiły także dzieci i młodzież ze Sterdyni: Kółka teatralne "Niezapominajki" z Gminnego Przedszkola w Sterdyni, "Trzepioty", "Świetliki" oraz "MALUCH" z Zespołu Szkół w Sterdyni. Wolny czas między występami wypełniał zespół 'Lolek Orkiestra" z Zamościa.
Oprócz występów artystycznych przygotowano moc innych atrakcji. Rolnicy mogli wziąć udział w konkursie BHP "Pracuj Bezpiecznie". Za uczestnictwo przyznawano atrakcyjne nagrody. Najmłodszych gości pochłonęła zabawa na zjeżdżalni i trampolinie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej przygotowało wiele ciekawych gier i zabaw. Wszyscy chętnie mogli spróbować swoich sił w jeździe konno. Zorganizowano także pokaz pieczenia sękacza. Odbył się pokaz dekoracji stołu przygotowany przez pracowników mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Osoby spragnione wrażeń sportowych mogły obserwować Mistrzostwa Gminy OSP w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Sterdyń.  Nie zabrakło przedstawicieli firm i instytucji oraz twórców ludowych ze swoimi stoiskami wystawienniczymi. Mimo niepewnej aury mieszkańcy nie stracili dobrego humoru i chęci do zabawy. Całość imprezy prowadził Konferansjer, Wokalista a Aktor, DJ orz Animator Mariusz Binduła.
Impreza współfinansowana została ze środków SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
   W dniach 18-19 czerwca 2011r. na placu targowym w Łosicach odbyła się impreza cykliczna "Dni Łosic". Organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego.Patronat medialny objęli Gazeta Łosicka, "Tygodnik Siedlecki, Słowo Podlasia, Katolickie radio Podlasie, Podlasie 24- regionalny portal informacyjny.
 
 
   W sobotę wystapili: zespół Positive, Upside Down. Gwiazdą wieczoru był zespół Dubska. Zwieńczeniem wieczoru była dyskoteka prowadzona przez Dj Pyzdrę.

 
W niedzielę na placu targowym zaprezentowały swoje umiejętności dzieci: ze studia piosenki ŁDK, Przedszkoli Samorządowych w Niemojkach i Łosicach, zespołów tanecznych: Aplauz, Szkoła Tańca Przedszkolaki, ART - Factory, Luz-Art. Następnie wystąpił zespół Sąsiadeczki z Kobylan oraz Kabaret Łzy Sołtysa. Kolejnym punktem programu były występy zespołów disco polo: SERVER i MAXX DANCE. Około godziny 22.00  na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru ukraiński zespół Haydamaky - Kozak Rock. Impreza zakończyła się pokazem sztucznych ogni.
   W dniu 05.06.2011r. w Gminie Huszlew odbył się Festyn Rekreacyjno-Sportowy "Dzień Rodziny".
Organizatorem festynu była Gmina Huszlew z Zespołem Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie i Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Huszlewie. Otwarcia festynu dokonał Dyrektor Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie, Pan Eugeniusz Kazimieruk przywitał zaproszonych gości, Wójta gminy Huszlew, Pana Stanisława Stefaniuka, Przewodniczącego Rady Gminy Huszlew - Grzegorza Wawryniuka, wszystkich radnych, przedstawicieli Starostwa powiatowego w Łosicach oraz licznie zgromadzoną publiczność.

    Drużynom biorącym udział w Festynie wręczono nagrody - puchary, dyplomy, piłki. Wszystkich zawodników i przybyłych gości poczęstowano gorącymi kiełbaskami, kawą, herbatą i napojami owocowymi.
    Festyn został współfinansowany przez Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
    W dniu 4-5.06.2011r. odbyły się "Dni Sarnak". Przy pięknej słonecznej pogodzie na boisku sportowym za Nadleśnictwem bawili się nie tylko mieszkańcy Sarnak, ale również licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu.
W sobotnie popołudnie na nowej scenie zaprezentowały się zespoły z GOK Sarnaki.
Impreza tradycyjnie rozpoczęła się XI Festiwalem Piosenki Wakacyjnej dla dzieci.
W kolejnym punkcie programu wystąpił zespól teatralny z GOK i Szkoły Podstawowej w Sarnakach. 
Dzieci uczestniczyły  w wielu konkursach rekreacyjnych, w konkursie karaoke do dzieci przyłączyła się młodzież i dorośli.
 
 
   W drugim dniu festynu odbył się Turniej Piłki Halowej oraz zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Sarnaki.
Program estradowy rozpoczęły zespoły artystyczne z GOK (wokalne, taneczne) oraz z Łosickiego Domu Kultury. Gościem programu była kapela ludowa "Chutar" z Grudka śpiewająca głównie po białorusku oraz zespół "Positive" z Platerowa. Licznie zgromadzoną publiczność rozbawił pełen temperamentu i humoru zespół muzyczno-kabaretowy "Babeczki Podlaskie", który w drugiej części programu porwał do tańca śpiewając i tańcząc znane przeboje cygańskie.
   Festyn był współfinansowany ze środków SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach działania funkcjonowania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W dniu 28 maja 2011r. w Gminie Siemiatycze odbył się Festyn Samorządowy w zajeździe " U Kmicica".
Na imprezę zostali zaproszeni goście honorowi ze świata polityki, mediów, w tym członkowie SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Imprezę uroczyście otworzył Wójt Gminy Siemiatycze.
Festyn był współfinansowany ze środków SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach działania funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

                                                                                                                         
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA