Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Funkcjonowanie 2011r.
Dnia 16 grudnia br. w miejscowości Zabuże odbyły się warsztaty pn. "Delektować się smakiem wspomnień - tworzenie i promocja produktu lokalnego".
Warsztaty zostały sfinansowane ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

 
Dnia 18 września 2011r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w gminnych "Dniach Kukurydzy". Impreza odbyła się w miejscowości Łuzki, gm. Jabłonna Lacka. Organizowane co roku, lecz co roku w innym miejscu "Dni kukurydzy" to z założenia impreza, która ma służyć pogłębieniu znajomości problematyki uprawy i wykorzystaniu kukurydzy przez rolników. Jednocześnie jest to okazja do licznych spotkań i miłego spędzania czasu przez mieszkańców. Celem corocznej imprezy jest promowanie uprawy kukurydzy oraz wskazanie rolnikom najlepszych technik jej siewu, pielęgnacji i zbioru, a także zapoznanie ich z nowymi rozwiązaniami ekonomicznymi. Rolnicy mogli zapoznać się z nowymi odmianami kukurydzy oraz pooglądać najnowszy sprzęt do siewu, zbioru kukurydzy i inne maszyny rolnicze. Stowarzyszenie zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące działań  realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Rolnicy bardzo chętnie odwiedzali punkt informacyjny obsługiwany przez dwóch pracowników biura stowarzyszenia.
  
  

W dniach 08.09.2011r. - 11.09.2011r. zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców obszaru LSR pt. "Rozwińmy turystykę" do LGD Rozwoju Spisza i Okolicy w woj. małopolskim oraz do LGD MAS LEV w Levoczy działającej na terenach Słowacji. Celem wyjazdu było zaktywizowanie mieszkańców, podpatrzenie dobrych praktyk oraz poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Wyjazd został z dofinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 
         
        

  Impreza promocyjna "4M" mąka, mięso, miód i mleko odbyła się 28 sierpnia 2011r. w gminie Repki. o godz 13.00. Uroczystość rozpoczęły Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Wojtkowska oraz Pani Wiceprezes Teresa Olszewska. Imprezę współorganizowali: Bernard Górski - Właściciel Młyna "Bracia Górscy" z Repek, lokalny przedsiębiorca oraz członek LGD, Sławomir Hardej - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim, Piotr Kunicki - właściciel Pasieki Nadbużańskiej ze Skrzeszewa, który jest również członkiem LGD oraz Krzysztof Trusiak - Prezes Zakładów Mięsnych "Jabłonna".
   Impreza miała na celu promocję gmin nadbużańskich poprzez wsparcie producentów lokalnych. W imprezie uczestniczyło około 1000 osób. Nad przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer Zdzisław Kryński - Dyrektor Ośrodka Kultury w Dziadkowicach. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosta Sokołowski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin należących do stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy gmin należących do LGD. Podczas uroczystości odbyło się kilka konkursów m.in. wyścigi w workach, jedzenie kotleta schabowego na czas, wyrób masła metoda tradycyjną, konkurs wiedzy o pszczołach, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Impreza uatrakcyjniona została przez występy zespołów m.in. Perła z Perlejewa, Kapela Kalina  z Żurobic, Pasieka z Platerowa, Kapela Wuja Krzycha, Kapela Podlaska, Trio Tygla, Hoyraky, Niekonwencjonalni, Zespół Forum. W imprezie uczestniczyli także wystawcy z terenu LGD, którzy promowali regionalne jedzenie, rękodzieło, gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie, gdzie odbywała się impreza, były rozmieszczone banery organizatorów, współorganizatorów oraz sponsorów. Uczestnikom imprezy, organizatorom oraz współorganizatorom został zapewniony posiłek.
   Podczas imprezy promocyjnej "4M" było zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w namiocie oznaczonym logiem Unii Europejskiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Punkt informacyjny obsługiwały dwie osoby, które udzielały aktualnych informacji na temat działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Pytania osób odwiedzających stoisko dotyczyły działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Odwiedzający pytali również o możliwości skorzystania z renty strukturalnej oraz funkcjonowanie lokalnych grup działania w ramach LEADER. Na stoisku informacyjno-promocyjnym były dostępne bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne pt. PROW 2007-2013, broszury, ulotki oraz gadżety. Ponadto na stoisku tym można było degustować produkty ze znakiem "Poznaj Zdrową Żywność"
   Swoja obecnością zaszczycił na imprezie Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" Agnieszka Wojtkowska podziękowała Ministrowi za wsparcie LGD oraz wręczyła statuetkę stowarzyszenia "Tygiel".

   Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach. Patronat medialny nad imprezą sprawował Tygodnik Głos Siemiatycz, Tygodnik Siedlecki, Wieści Sokołowskie, Wieści Podlaskie, Gazeta Łosicka, Kraina Bugu, radio dla Ciebie, TVP Białystok oraz e-TV Bug. Imprezę tę wsparli także banki, firmy z terenu działania LGD. Impreza była realizowana w ramach środków LEADER, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. Impreza promocyjna była doskonałą promocją stowarzyszenia. Będziemy dążyć do tego, aby impreza "4M" stała się imprezą cykliczną, wobec powyższego zapraszamy wszystkich do Repek za rok.

   
  
  
  
  
  

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" organizuje mieszkańcom obszaru LSR wyjazd szkoleniowy do LGD Rozwoju Spisza i Okolicy w Łapszach Niżnich województwo małopolskie i do LGD na Słowacji. Wyjazd odbędzie się w dniach 08.09.2011r. - 11.09.2011r. Głównym tematem wyjazdu jest turystyka. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie ( e-mailem) na adres biuro@tygieldolinybugu.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń mija 01.09.2011r. o godz. 16.00. Wyjazd jest finansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Program wyjazdu zostanie podany w późniejszym terminie. 
Formularz zgłoszeniowy -
pobierz plik 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" po raz kolejny uczestniczyło w Międzynarodowych Siemiatyckich Targach pogranicza. Organizatorem imprezy było Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych. Podczas targów na scenie amfiteatru występowały różne zespoły ludowe oraz zespół "Małe Podlasie, chór seniora  "Jesień" z Drohiczyna, kapela "Wesoły Lwów". Gwiazdą wieczoru był Andrzej Cierniewski.
   
 
 

W dniach 6 - 7 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w Targach dla Wsi "Zielony Korczew".

     

    

Impreza promocyjna "II Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" odbyła się 19 czerwca  2011r. w Korycinach, gm. Grodzisk. O godz 11.00 uroczystość rozpoczęła Pani Agnieszka Wojtkowska - Prezes SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Nad przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer - Jarosław Kaliszewicz. w imprezie uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Mieczysław Kazimierz Baszko - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Cezary Starczewski - Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku, Ewa Kulikowska - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Mariusz Cylwik - Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, prof.dr hab. Zenon Węglarz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Jerzy Puchalski - Prezes Rady Ogrodów Botanicznych oraz Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Mikołaj Mantur - Starosta Siemiatycki, Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski, Wójtowie gmin należących do stowarzyszenia, goście z Litwy, przedstawiciele ARiMR i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mieszkańcy gmin należących do LGD.
  
    
  
   Podczas uroczystości odbyło się kilka konkursów m.in. szybkości zbierania ziół, wierszy o ziołach, kwiatach, jeden z dziesięciu o ziołach - wiedzy przyrodniczej, przebrany w zioło lub kwiat, kulinarny ziołowy przysmak, w których uczestniczyli dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Jednym z punktów programu było uroczyste otwarcie Ogrody Botanicznego "Podlaski Ogród Ziołowy". Jest to jedyny w północno-wschodniej części Polski Ogród Botaniczny. W Polsce takich ogrodów jest 36, jednak ogród w Korycinach jest największy w kraju. Impreza uatrakcyjniona została przez występy zespołów takich jak m.in. Perła, Kalina, Kapela Podlaska, Stand Art, Hoyraky i Gama. Przybyli goście mieli możliwość skorzystania z usług astrologa, z porad medycznych w zakresie irydologii i masażu. W imprezie uczestniczyli także wystawcy z terenu LGD, którzy promowali regionalną zdrową żywność i rękodzieło. Na imprezie odbyły się pokazy ekspertów m.in. pokaz dotyczący ziołolecznictwa, pokaz w zakresie starych obrzędów związanych z kwiatami i ziołami oraz w zakresie starych wiejskich tradycyjnych obrzędów związanych z ziołami. Duże zainteresowanie wśród uczestników przyciągnęło II wydanie książki "Obrzędy i Tradycje Zielarskie Regionu Nadbużańskiego" wydanej przez SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Na terenie, gdzie odbywała się impreza, były rozmieszczone banery sponsorów. Uczestnikom imprezy oraz organizatorom został zapewniony posiłek. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Centrum Informacji o Środowisku. Patronat medialny nad imprezą sprawował TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Tygodnik Głos Siemiatycz, Tygodnik Siedlecki, Gazeta Łosicka, Życie Siedleckie, Wieści Sokołowskie. Imprezę tą wsparli także banki, firmy z terenu działania LGD. Impreza była realizowana w ramach środków LEADER, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. Impreza promocyjna była doskonałą promocją LGD.
SLGD "Tygiel Doliny Bugu" wydało w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji drugie wydanie książki pt. "Obrzędy i Tradycje Zielarskie Regionu Nadbużańskiego" - pobierz plik  
Informujemy, iż dnia 12-14 lipca 2011r. odbyły się szkolenia z działania "Małe projekty" dla beneficjentów z gmin należących do LGD. W/w szkolenia zostały zrealizowane w następującym porządku:
Drohiczyn, sala konferencyjna w Zespole Szkół, ul. Warszawska -12 lipca 2011r. o godz. 9.00;
Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna - 13 lipca 2011r. o godz. 9.00;
Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza - 14 lipca 2011r. o godz. 9.00.


  
                         
Program imprezy - pobierz plik

W dniu 19 maja 2011r. odbyła się konferencja pt. "Turystyka wiejska i produkt tradycyjny-kluczem do rozwoju regionu" zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosicach. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu "Smaki nadbużańskiej kuchni" współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013.
             
W dniu 18.05.2011r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało zajęcia dzieciom  w Szkole Podstawowej w Śledzianowie. Celem zajęć było przekazanie uczniom informacji o Stowarzyszeniu oraz działaniach, jakie podejmuje.
      
Informujemy, iż dnia 16-17 maja 2011r. odbyły się szkolenia z działania "Odnowa i rozwój wsi" dla beneficjentów z gmin należących do LGD. W/w szkolenia zostały zrealizowane w następującym porządku:
Urząd Gminy Łosice, ul. Piłsudskiego - 16 maja 2011r. o godz. 8.00
Drohiczyn, sala konferencyjna w Zespole Szkół, ul. Warszawska - 16 maja 2011r. o godz. 13.00
Urząd Gminy Sterdyń, ul. Kościuszki  - 17 maja 2011r. o godz.  9.00

       
Dnia 8 maja 2011r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w ekspozycji "Stół Darów Ziemi"  na festynie Dzień Ziemi w Warszawie, na Polu Mokotowskim.

        
        
W dniach 15-17 kwietnia 2011r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" w Kielcach.
                  
 
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA