Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Funkcjonowanie 2010r.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Fundacji Wspomagania Wsi
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu grantowego pt: "Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011", wspierającego działania służące zrównoważonej ochronie zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i ich siedlisk oraz rodzimych ras zwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. O dotację ubiegać się mogą organizacje z miejscowości do 6 tys. mieszkańców.
Więcej informacji na stronie - pobierz link
Bezpłatne kursy dla Branży Turystycznej!
Szkolenia skierowane są do osób posiadających status zatrudnienia na rynku pracy w sektorze turystycznym na obszarze woj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazowieckiego.
W ramach projektu oferowane jest doradztwo gospodarcze i prawne w zakresie wdrażania produktu turystycznego.
 
Deklaracja uczestnictwa -pobierz plik
Regulamin - pobierz plik
Oświadczenie - pobierz plik
Harmonogram - pobierz plik
Ulotka - pobierz plik
Tematyka szkoleń branżowych informatorów i sprzedawców - pobierz plik

Tematyka szkoleń menedżerskich - pobierz plik

W dniach 04-06.10.2010r. w miejscowości Łosice, Drohiczyn i Repki odbyły się szkolenia pt. "Psychologia sprzedaży i zachowań klienta" zorganizowane właścicielom przedsiębiorstw oraz ich pracownikom.

       

       
W dniu 23.09.2010r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w jubileuszu Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.

     

W dniu 27.09.2010r. odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd szkoleniowy do województwa koszalińskiego. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym "Ziołowy Zakątek" u Pana Mirosława Angielczyka w Korycinach. Wyjazd dostarczył nam wiele ciekawych pomysłów. Mamy nadzieję,że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć coś własnego.
W dniach 08.09.2010r. - 11.09.2010r. odbył się wyjazd szkoleniowy do istniejących wsi tematycznych w województwie koszalińskim zorganizowany mieszkańcom obszaru LSR. Wyjazd został z dofinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

      

      

      

      

Badania dotyczące potrzeb oczekiwań konsumenckich II etap - pobierz plik , aneks do pliku.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało właścicielom przedsiębiorstw oraz ich pracownikom szkolenie pt. "Psychologia sprzedaży i zachowań klienta". Szkolenie odbyło się w trzech następujących miejscowościach:
4 październik 2010r. - Urząd Miasta i Gminy Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice ( sala konferencyjna).
 5 październik 2010r. - Zespół Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn ( sala konferencyjna).
 6 październik 2010r. - Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki ( sala konferencyjna). 
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia i wysłanie (e-mailem) na adres biuro@tygieldolinybugu.pl . O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje data wpływu karty
zgłoszenia do biura LGD. Szkolenie jest finansowane  ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Szkolenie jest bezpłatne.

Karta zgłoszenia Łosice - pobierz plik
Karta zgłoszenia Drohiczyn - pobierz plik
Karta zgłoszenia Repki - pobierz plik
Program szkolenia - pobierz plik

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" organizuje mieszkańcom obszaru LSR wyjazd szkoleniowy do istniejących wsi tematycznych w województwie koszalińskim. Wyjazd odbędzie się w dniach 08.09.2010r. - 11.09.2010r. z miejscowości Drohiczyn. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie ( e-mailem) na adres biuro@tygieldolinybugu.pl . O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data wpływu karty zgłoszenia do biura LGD. Wyjazd jest finansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Bezpłatnie zapewnione będzie pełne wyżywienie, uczestnicy dopłacają tylko 30 zł.
Karta zgłoszenia - pobierz plik
Program wyjazdu szkoleniowego - pobierz plik

Dnia 22 sierpnia 2010 r Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w V Międzynarodowych Siemiatyckich Targach Pogranicza w Siemiatyczach

         

         

W dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w Targach dla Wsi "Zielony Korczew".

       

Impreza „I Nadbużańskie ziołowe spotkania” jest wspólnym projektem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” oraz Pana Mirosława Angielczyka właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowy zakątek” i firmy „Dary Natury”. Imprezę zorganizowano i w 70% z finansowano ze środków UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania aktywizacja i nabywanie umiejętności.

        

        

                             

                           

                    Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” odbyły się 27 czerwca 2010r. w Korycinach, gmina Grodzisk. Uroczystość rozpoczęła Agnieszka Wojtkowska prezes stowarzyszenia, która przywitała wszystkich zebranych gości oraz zaprezentowała prelegentów. Jako następny głos zabrał Antoni Tymiński Wójt Gminy Grodzisk. W kolejności następowały przemówienia i referaty zaproszonych gości min. dr Wiesława Podymy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Zenona Węglarza – ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Sylwestra Kowalczuka zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, Katarzyny Stolarzewicz- reprezentującej Ogród Botaniczny w Powsinie.
 Na imprezie nie zabrakło również Jana Zalewskiego – Starosty Siemiatyckiego, Mieczysława Baszko – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Ewy Kulikowskiej – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Zaszczycili nas również swoją obecnością goście z Białorusi na czele z panem Henrykiem Miłostem profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, zastępcą Ogrodu Botanicznego w Mińsku panem MIKHAIL YARASHEVICH, Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie panem WITOLDEM PESTSIS oraz Dyrektorem gospodarstwa produkującego rośliny lecznicze panem HENRYKH SHCHERBA.
 Impreza była doskonałym miejscem na nagrodzenie najlepszych zbieraczy ziół z terenu Podlasia, wśród wyróżnionych zbieraczy znalazło się 14 osób. Podczas uroczystości odbyły się konkursy min. szybkości zbierania ziół, wicia wianków, wiedzy przyrodniczej w których uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, podsumowaniem imprezy był konkurs „Szukanie kwiatu paproci”. Zwycięzcom konkursów wręczono atrakcyjne nagrody.
 Rozstrzygnięto również konkurs „Ocalmy od zapomnienia tradycje i obrzędy wsi podlaskiej”, w którym uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Podlasia. Konkurs dotyczył znajomości lokalnych tradycji, związanych z obrzędowością oraz stosowaniem ziół na Podlasiu. Materiały zebrane przez młodzież posłużyły do wydania przez nasze Stowarzyszenie publikacji pt. „Obrzędy i tradycje zielarskie regionu nadbużańskiego”.
 Uc
zestnicy imprezy mogli również zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez pracowników SGGW nt. „Współczesna analiza leku roślinnego, porównanie z tradycyjnymi metodami”.
 I
mprezę uświetniły występy współczesnych zespołów muzycznych i kapel regionalnych min. Perła z Perlejewa, Kalina z Dziadkowic, Pasieka z Platerowa, Retro z Zarąb gm. Grodzisk , Gama z Bociek, Skowronki z Brańska. Nad przebiegiem uroczystości na scenie czuwał konferansjer - Zdzisław Kryński Dyrektor Ośrodka Kultury w Dziadkowicach.
 P
rzybyli goście mieli możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług astrologa oraz z porad medycznych w zakresie irydologii. Na terenie imprezy były umieszczone stoiska na których prezentowane były regionalne produkty oraz rękodzieło. Dzieciom zapewniono również szereg atrakcji, min. zjeżdżalnie, lody oraz bezpłatny posiłek.
 P
atronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Patronat medialny sprawował, Tygodnik Siedlecki, Gazeta Łosicka, Tygodnik Głos Siemiatycz, Polskie Radio Białystok oraz TVP Białystok.
 O
rganizatorzy pragną  podziękować wszystkim sponsorom i współorganizatorom  „I Nadbużańskich ziołowych spotkań”:-Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-Marszałkowi Województwa Podlaskiego
-Wójtowi gminy Grodzisk
-Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowcu
-Bankowi Spółdzielczemu w Brańsku Oddział Grodzisk
-Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu, Sokołów Podlaski
-Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim oddział Siemiatycze
- Firmie Młyn „Bracia Górscy” - Repki
- Firmie Runo Spółka Z O.O., z Hajnówki
- Firmie POLSER spółka Zo.o. z Siemiatycz
- Firmie "Tawbit" Masarstwo Żurobice
- Hurtowni Dary Natury z Korycin.
 Serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w imprezie za rok. Na naszej stronie internetowej telewizji e-TV Bug
www.e-tvbug.pl można obejrzeć filmy z imprezy.

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" wydało w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja książkę pt. Obrzędy i Tradycje Zielarskie Regionu Nadbużańskiego. - pobierz plik pdf
Uwaga konkurs pt. „Ocalmy od zapomnienia tradycje i obrzędy wsi podlaskiej” . Konkurs skierowany jest uczniów z gimnazjum,którego gmina należy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 czerwca 2010, na imprezie promocyjnej w Korycinach.
Informacja o konkursie -
więcej...                                                               Ankieta - więcej...

Dnia 25 kwietnia 2010r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w ekspozycji " Stół Darów Ziemi - Misja: Bioróżnorodność" na festynie Dzień Ziemi w Warszawie, na Polu Mokotowskim.

     

                

Szanowni Państwo, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego organizuje bezpłatne warsztaty pt. "Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej". Celem warsztatów jest promocja koncepcji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, wypracowanie lokalnych rozwiązań problemów społecznych oraz wygenerowanie propozycji lokalnych projektów w obszarze ekonomii społecznej, które później będą mogły stać się przedmiotem wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Warsztaty odbędą się 24-25 listopada 2010r. w Siemiatyczach. Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@tygieldolinybugu.pl do dnia 16.11.2010r. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby z woj. Podlaskiego.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Program warsztatów - pobierz
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA