Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
° Małe Projekty
° Odnowa i Rozwój Wsi
° Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
° Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej
° Archiwum Konkursów
sławni ludzie z naszej gminy
  

Konkursy

Wnioski o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Wnioski o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, należy składać w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Kleeberga 20 w Białymstoku ( I piętro - pokój 107, sekretariat ).

Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej - pobierz plik

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi:

Wniosek o płatność (wersja 8z obowiązuje od 5 maja 2014r.)


Załącznik nr 16 (v 8z)

Załącznik nr 21b (v. 8z)

Załącznik nr 21d (v. 8z)

Instrukcja do wniosku o płatność (v. 8z)

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz plik

Wniosek o płatność (wersja 7z obowiązuje od 15 maja 2013r.)
Załącznik nr 16 (v. 7z)
Załącznik nr 21b (v. 7z)
Załącznik nr 21d (v. 7z)
Instrukcja do wniosku o płatność (v. 7z)

Wniosek o płatność (wersja 6z obowiązuje od 1 sierpnia 2012r.)
Załącznik nr 16 (v. 6z)
Załącznik nr 21b (v. 6z)
Załącznik nr 21d (v. 6z)
Instrukcja do wniosku o płatność (v. 6z)

Wniosek o płatność (wersja 5z obowiązuje od 15 grudnia 2011r. do 1 sierpnia 2012r.)
Instrukcja do wniosku o płatność 
Załącznik nr 16 do WOP

Załącznik nr 21b do WOP

Załącznik nr 21d do WOP

W/w formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień/wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Wniosek o płatność w ramach działania 4.1/413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi  (4z) - pobierz plik

Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 4.1/413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
 (dla wersji 4z i późniejszych WoPP)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji

Ankieta monitorująca realizację operacji

Instrukcja do ankiety monitorującej realizację operacji

Interpretacja indywidualna dotycząca VAT
Wszystkim Beneficjentom małych projektów, dla których VAT jest kosztem kwalifikowalnym przypominamy, iż do wniosku o płatność obowiązani są dołączyć interpretację indywidualną w zakresie prawa podatkowego. Interpretację indywidualną wydaje Dyrektor Izby Skarbowej - w przypadku Beneficjentów z woj podlaskiego w Bydgoszczy( adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bydgoszczy, ul. Dr. Emila Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz) ;w przypadku Beneficjentów z woj. mazowieckiego w Płocku (adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock) - opłata 40zł

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wniosek o płatność (Wersja 3z)
Instrukcja do wniosku o płatność 
Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Instrukcja do sprawozdania końcowego
Ankieta monitorująca realizację operacji (dla operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki")
Instrukcja do ankiety monitorującej realizację operacji

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 311"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o płatność
Instrukcja wniosku o płatność

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Wniosek o płatność
Instrukcja do wniosku o płatność

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123 , 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów następujących działań finansowanych z PROW 2007 - 2013:
121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
-
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
-
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
421 Wdrażanie projektów współpracy,
431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Wniosek o zaliczkę PDF 
Wniosek o zaliczkę Excel (edytowalny) 
Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę 
Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA