Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

KSOW
Dnia 10 marca 2014r. zostały zorganizowane warsztaty pt. "Prezentacja tradycyjnych wyrobów serowarskich w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Ostrożanach, gm. Drohiczyn. Uczestnikami warsztatów były osoby należące do Stowarzyszeń, rolnicy oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką serowarską.
W warsztatach uczestniczyło 30 osób. 
 Warsztaty przeprowadził Pan Krzysztof Jaworski , serowar Żuławski, który po ukończeniu szkoły podstawowej, kształcił się w pięcioletnim technikum chemicznym. Następnie po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu, kształcił się w kierunku mleczarskim i serowarskim w Olsztynie.
Celem warsztatów było zaprezentowanie przetwarzania mleka udojowego. Na początku warsztatów prowadzący przedstawił krótki wykład na temat mleka i jego produktów. Przypomniał grupy oraz historię sera. Omówił jak zrobić w warunkach domowych: masło, sery, twarogi.Przedstawił jak wytworzyć napoje fermentowane tj. kefir, jogurt, omówił poszczególne etapy wytwarzania sera. W dalszej części warsztatów prowadzący przeszedł do części praktycznej polegającej na wykonaniu serów: rikotta, mozarella, feta, gouda farmerska. Każdy z uczestników miał możliwość wykonania własnych serów. Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja.
Współorganizatorem warsztatów było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
 
 
W dniach 24-25 stycznia 2015r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w Warszawskim Centrum Expo XXI wystawie Rolno-Żywnościowej z okazji 25-lecia Smaczna Polska. Celem wystawy było ukazanie rozwoju branży rolno-żywnościowej w Polsce na przestrzeni ostatniego 25-lecia.Organizatorami agrowydarzeń były: Redakcja AGRO, DFG Studio i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad wystawą objął : Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
    W wystawie uczestniczyło ok. 56 wystawców z całej Polski. Nie zabrakło też stoiska Województwa Podlaskiego, na którym prezentowano dorobek podlaskiego rolnictwa i przetwórstwa. Na stoisku Województwa Podlaskiego można było zdegustować produktów firmy DAŻYNKA - Nadbużańskie Smaki, z gm. Drohiczyn, która prezentowała tradycyjne wędliny, sery dojrzewające i twarogowe, tradycyjnego sękacza i mrowiska z firmy Junakor Sp. z o.o. g,. Milejczyce. Firma "Dary Natury" Mirosław Angielczyk z gm. Grodzisk przygotowała degustację herbat i kawy żołędziowej oraz zrobiła prezentację ziół ekologicznych. W wystawie brała również udział firma Eko-Aronia z gm. Sztabin, która zajmuje się produkcją ekologicznych soków aroniowych z nad Biebrzy. Kolejną firmą prezentującą tradycyjną podlaską żywność było Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS sp. z o.o. z gm. Mońki, które częstowało uczestników wystawy swoimi produktami takich jak prosiak pieczony oraz wędliny. Firma Podlaska Chata z gm. Sokoły posiadała również tradycyjne wędliny. Stowarzyszenie Macierzanka z Wiżajn prezentowało sery podpuszczkowe dojrzewające. 
     Podlascy rolnicy i przetwórcy żywności zaprezentowali wysokiej jakości żywność tradycyjną i ekologiczną. Wszyscy wystawcy podczas gali Agrobiznesu otrzymali okolicznościowy medal Smaczna Polska z podziękowaniem z udział w wystawie. Stoisko Województwa Podlaskiego otrzymało dyplom za najsmaczniejsze stoisko podczas wystawy Smaczna Polska.
      Udział w wystawie został dofinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


              
              
              
              
              
              
W dniach 12-13 luty 2015r. odbyło się Forum Lokalnych Grup Działania w Zabużu, woj. mazowieckie. Uczestnikami forum byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z woj. podlaskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, wydziału LEADER oraz zaproszeni goście. W forum uczestniczyło 50 osób.
Forum otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", która przywitała wszystkich. Następnie głos zabrał Jerzy Leszczyński Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jan Zalewski Starosta Siemiatycki.
      Następnie zgodnie z programem wystąpił Pan Bartosz Szymański z-ca Dyrektora ds. działań samorządowych i pomocy nieinwestycyjnej, Leader oraz procedur i kontroli, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, który przedstawił podsumowanie wdrażania programu Leader w ramach PROW 2007-2013, Wdrażanie wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Następnie Pan Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprezentował zakresy dla RLKS w RPOWP 2014-2020. W dalszej części Pani Beata Jakiełek Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych oraz Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiły rozliczenie działań w ramach programu LEADER, PROW 2007-2013. Kolejnym punktem programu było podsumowanie działań w ramach KSOW woj. podlaskiego przez Pana Marcina Muszyca, Kierownika Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
       Kolejnego dnia odbyło się Walne posiedzenie Członków Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W dalszej części spotkania Pan Marcin Ulanowski i Pan Paweł Lange-Kuczyński przedstawił prezentację  na temat współpracy krótkich łańcuchów dystrybucji produktów lokalnych z udziałem LGD. Podsumowanie wdrażania programu LEADER w woj. podlaskim przedstawiła Pani Urszula Wojszel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na zakończenie Pan Mariusz Cylwik, z-ca Dyrektora PODR w Szepietowie przedstawił współpracę Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Lokalnymi Grupami Działania.
       Forum zostało dofinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
 
Stowarzyszenie w ramach środków KSOW w terminie  24-26.10.2014r. zorganizowało Międzynarodowe Warsztaty Młodych Liderów Lokalnych. Warsztaty były doskonałą formą wymiany doświadczeń na temat lokalnych liderów społeczności wiejskich oraz nawiązaniem współpracy międzynarodowej. Dzięki tym spotkaniom młodzi ludzie uczą się od siebie wzajemnie oraz odkrywają różnice i podobieństwa swoich kultur. W ramach takich warsztatów są kreowane instrumenty rozwoju obszarów wiejskich, otwiera to mieszkańców wsi na nowatorskie działania, pokonuje bariery kulturowe i rozwojowe w rozwoju mieszkańców i wykorzystywaniu lokalnych zasobów.
 
 
 
 
 

W dniach 11-14 września 2014r. w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zorganizowało wizytę studyjną dla mieszkańców Mazowsza w tym dla przedstawicieli samorządów o tematyce Odnawialne Źródła Energii. 

Pierwszego dnia odwiedzono biogazownię zlokalizowaną w miejscowości Skrzatusz, gmina Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie, w bezpośrednim sąsiedztwie gorzelni produkującej spirytus. Budowę biogazowni dofinansowano z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Wartość wsparcia wynosi 5,2 mln złotych. Energia elektryczna i ciepło produkowane są z biogazu, który powstaje w procesie kontrolowanej fermentacji metanowej z odpadowej biomasy.
Drugiego dnia odwiedzono Duńską wyspę Borholm, która stawia sobie ambitne cele energetyczne. w 2025r. wyspa chce być pod ty,m względem samowystarczalna i sto procent energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych. Obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi około 45 proc. energii, z czego najwięcej uzyskuje się z wiatru. Wśród ważnych źródeł jest biogaz, z czego najwięcej uzyskuje się z wiatru. Wśród ważnych źródeł jest biogaz, z którego wytwarza się energię elektryczną i cieplną. Produkcja biogazu ma także znaczenie ekologiczne. Zapoznano się z nowoczesnym systemem zarządzania odnawialnymi źródłami energii na przykładzie projektu Villa Smart, który wykorzystuję również energię pochodzącą z pomp ciepła, fotowoltaiki.

Trzeciego dnia Uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać nowoczesny system gospodarki odpadami, którego jednym z elementów jest termiczne przekształcanie. Obiekt Sysay, czyli ekologiczna spalarnia odpadów zlokalizowany na obrzeżach miasta malmoe, w Szwecji realizuje dwie zasadnicze funkcje: zagospodarowanie odpadów i produkcja energii. Jest to spółka kapitałowa 14 gmin zlokalizowanych na południu kraju. Spala się rocznie około 550 tyś. ton odpadów, z czego produkuje sie około 1.400 tyś. MWh ciepła grzewczego, co pozwala ogrzewać około 70 tys. małych domów. Dodatkowo produkowane jest rocznie około 250 tyś. MWh energii elektrycznej.

Czwartego dnia Uczestnicy zapoznali się z możliwością pozyskiwania energii odnawialnej z wiatru, na przykładzie elektrowni wiatrowej w Jaroszewku. Inwestycja ta została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja zrealizowana została przez prywatnego przedsiębiorcę z którym zostało zorganizowane spotkanie. Wiatrak w ramach projektu został zakupiony używany, właściciel poinformował uczestników, że inwestycja zwróciła mu się już po dwóch latach. Zwrot nastąpił bardzo szybko, opłacalność inwestycji spowodowało duże dofinansowanie ze środków UE.

Wyjazd szkoleniowy był bardzo urozmaicony merytorycznie, uczestnicy wrócili bogatsi w wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Nowy okres programowania gwarantuje szereg programów, w ramach którym będzie możliwość skorzystania ze środków wspierających OZE. Wiedza nabyta podczas szkolenia wyjazdu studyjnego niewątpliwie przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania w/w możliwości finansowania.

 
  
 
 
 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zrealizowało w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 4-7 lipca 2011r. w Drohiczynie warsztaty pn. "Rozwój obszarów wiejskich poprzez ochronę środowiska doliny Bugu".
Uczestnikami była młodzież gimnazjalna z gmin należących do stowarzyszenia z woj. podlaskiego, reprezentanci Lokalnych Grup Działania z woj. podlaskiego, członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy LGD.
   Celem warsztatów była analiza możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych  rozwoju regionalnym. Przedsięwzięcie zakładało również realizację praktycznych prac w przedmiotowym zakresie uwrażliwiając młodszych mieszkańców naszego regionu na kwestie ochrony środowiska naturalnego. Wspólnie wypracowane wzorce w ramach zajęć wsparły  bazę dobrych praktyk realizowanych w ramach KSOW. Wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów przyczyniły się do rozwoju zachowań proekologicznych wśród młodzieży i dorosłych województwie podlaskim.
   
   

Zadania zrealizowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w 2009roku

SLGD "Tygiel Doliny Bugu"  zorganizowało warszataty pt."Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu - szansą rozwoju obszarów wiejskich", Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które odbyło się  17-18 grudnia 2009r. w Drohiczynie.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w w/w warsztatach - więcej...
Program w/w warsztatów -  więcej...
                                                      

                   

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało szkolenie, warsztaty i wyjazd szkoleniowy dla Lokalnych Grup Działania.

Szkolenie "Wdrażanie projektów współpracy" odbyło się 19 października 2009r, w Szepietowie.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w/w szkolenia - więcej...
Program w/w szkolenia - więcej...

              

Warsztaty "Odnówmy nasze małe ojczyzny" - Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi odbyły się 20-21 października 2009r. w Czarnej Białostockiej.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatów -więcej...
Program w/w warsztatów - 
 więcej...

                

Wyjazd szkoleniowy "Poszerzajmy horyzonty - wizyta studyjno - szkoleniowa do LGD Rozwoju Spisza i okolic w Łapszach Niżnych" odbył się w dniach 26- 29 października 2009r.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w/w wyjazdu szkoleniowego- więcej...
Program w/w wyjazdu szkoleniowego - więcej... 

          


Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA