Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Funkcjonowanie 2014r.
Dnia 3 grudnia 2014r. zostały zorganizowane warsztaty pt. "Prezentacja tradycyjnych wyrobów serowarskich" w świetlicy wiejskiej, w Obniżu oraz 5 grudnia w br. w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Drohiczynie. Uczestnikami warsztatów były osoby należące do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, osoby prowadzące agroturystykę i turystykę, rolnicy oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką serowarską. Razem w warsztatach uczestniczyło 70 osób.Warsztaty przeprowadził Pan Krzysztof Jaworski , serowar Żuławski, który po ukończeniu szkoły podstawowej, kształcił się w pięcioletnim technikum chemicznym. Następnie po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu, kształcił się w kierunku mleczarskim i serowarskim w Olsztynie.
Celem warsztatów było zaprezentowanie przetwarzania mleka udojowego. Na początku warsztatów prowadzący przedstawił krótki wykład na temat mleka i jego produktów. Przypomniał grupy oraz historię sera. Omówił jak zrobić w warunkach domowych: masło, sery, twarogi.Przedstawił jak wytworzyć napoje fermentowane tj. kefir, jogurt, omówił poszczególne etapy wytwarzania sera. W dalszej części warsztatów prowadzący przeszedł do części praktycznej polegającej na wykonaniu serów: rikotta, mozarella, feta, gouda farmerska. Każdy z uczestników miał możliwość wykonania własnych serów. Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja.
Współorganizatorem warsztatów było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

               
               
               
               
W dniu 27 października odbyło się podsumowujące szkolenie w celu utworzenia nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 z wykorzystaniem doświadczeń nabytych w obecnej perspektywie finansowej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenia dotyczyły warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz w ramach przedsięwzięć i celów LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.
        
        
        
W dniach 20-21.10.2014r. odbył się II etap szkoleń w celu utworzenia nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 z wykorzystaniem doświadczeń nabytych w obecnej perspektywie finansowej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenia dotyczyły warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz w ramach przedsięwzięć i celów LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.
Spotkania odbyły się w następujących terminach: Drohiczyn 20.10.2014r., Repki 20.10.2014r.; Łosice 21.10.2014r.

 
 
 
Piknik Szkół Rolniczych
12 października Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" uczestniczyło w Pikniku Szkół Rolniczych na terenie zabytkowego XV-wiecznego Zamku w Pułtusku. Podczas zorganizowanego przedsięwzięcia nie zabrakło prezentacji i degustacji produktów regionalnych i ekologicznych lokalnych przedsiębiorców.  Na stoisku dostępne były również bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy dyrekcji ZSCKR w Sokołowie Podlaskim za współpracę.

 
  
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” rozpoczęło szkolenia, w celu utworzenia nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD Tygiel Doliny Bugu na lata 2014-2020 z wykorzystaniem doświadczeń nabytych w obecnej perspektywie finansowej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenia dotyczą warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz w ramach przedsięwzięć i celów LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju.
Pierwsze spotkania odbyły się w następujących terminach: Drohiczyn 17.09.2014r., Siemiatycze 17.09.2014r., Przesmyki 18.09.2014r., Sokołów Podlaski 18.09.2014r., Sarnaki 19.09.2014r., Łosice 19.09.2014r, Repki 22.09.2014r. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się w październiku.

 
 
 
Impreza promocyjna 4M w Repkach
Impreza promocyjna "4M" - mąka, mięso, miód i mleko odbyła się już po raz czwarty 31 sierpnia 2014r. o godz. 14.00 w Repkach. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła Pani prezes Stowarzyszenia Agnieszka Wojtkowska oraz Pani Wiceprezes Teresa Olszewska. Imprezę współorganizowali: Bernard Górski - właściciel Młyna "Bracia Górscy" z Repek, lokalny przedsiębiorca oraz członek LGD, Witold Dmowski - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, Piotr Kunicki - właściciel Pasieki Nadbużańskiej ze Skrzeszewa, Kazimierz Świderski - właściciel Zakładów Mięsnych Świderscy z Kosowa Lackiego.
Impreza miała na celu promocję gmin nadbużańskich poprzez wsparcie producentów lokalnych. W imprezie uczestniczyło około 1000 osób. Nad przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer Zdzisław Kryński - Dyrektor Ośrodka Kultury w Dziadkowicach. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin należących do stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy gmin należących do LGD. Tradycyjnie podczas uroczystości odbyło się kilka konkursów m.in. wyścigi w workach, jedzenie kotleta schabowego na czas, wyrób masła metodą tradycyjną, sprytna pszczółka. Impreza uatrakcyjniona została przez występy  m.in. Chóru Seniora "JESIEŃ" z Siemiatycz, Kapelę "Bondarczuki", Kapelę Wuja Krzycha, Marcina Kłosowskiego- finalisty "DISCO STAR", a także występ Szkolnego Klubu Tańców Polskich przy Zespole Szkół w Drohiczynie. W imprezie uczestniczyli także wystawcy z terenu LGD, którzy promowali regionalne jedzenie, rękodzieło, gospodarstwa agroturystyczne.Na terenie, gdzie odbywała się impreza, były rozmieszczone banery organizatorów, współorganizatorów oraz sponsorów.
Podczas imprezy promocyjnej była zorganizowana prezentacja i degustacja produktów regionalnych i ekologicznych. Na stoisku dostępne były bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne pt. "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce", ulotki, gadżety.
Patronat nad imprezą objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Patronat medialny nad imprezą sprawował Kurier Podlaski "Głos Siemiatycz", Wieści Sokołowskie, Polskie Radio Białystok, Wieści Podlaskie, Gazeta Łosicka, Kraina Bugu, Katolickie Radio Pollasie, Regionalny Portal Informacyjny Podlasie 24 oraz e-TV Bug. Imprezę te wsparli także banki, firmy z terenu działania LGD. Impreza była realizowana w ramach środków LEADER, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. Impreza promocyjna była doskonałą promocja stowarzyszenia.

 
 
   
 
 
 
 
 
II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu
W dniu 12 lipca 2014r. w Serpelicach (gmina Sarnaki) o godz. 14.00 odbył się "II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu" zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przy ogromnej życzliwości i współpracy Starostwa Powiatowy w Łosicach. Impreza miał na celu krzewienie kultury podlaskiej oraz tradycji muzycznych.
      Przegląd był sfinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
      Otwarcia Przeglądu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska - Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki.
      W przeglądzie uczestniczyło 15 zespołów z trzech powiatów (sokołowski, siemiatycki, łosicki):
Zespół śpiewaczy Aura
Zespół Wokalno-instrumentalny ŻAR przy OSP Sarnaki
Zespół Ludowy Przesmyczanki
Krynica
Niezabudki
Zespół Tęcza
Jesień
Sąsiadeczki
Wrzosy
Mielniczanie
Zespół rockowy Żywioł
Marysieński
Nowina
Zespół Pieśni i Tańca Pasieka
Zespół Ludowy Kalina
        Każdy z zespołów zaprezentował 10 minutowe wykonanie. Jury konkursu oceniało prezentacje zespołów według następujących kryteriów: interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie, ogólny wyraz artystyczny. Jury było pod dużym wrażaniem wartości artystycznych, estetycznych i kulturowych prezentowanych zespołów. Komisja po obejrzeniu prezentacji uczestników postanowiła przyznać następujące miejsca:

               I miejsce - Zespół śpiewaczy Aura
               II miejsce - Zespół Ludowy Kalina
               III miejsce - Zespół Pieśni i Tańca Pasieka

       Wymienione zespoły otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Oprócz tego wyróżniono Zespół rockowy Żywioł oraz Zespół Ludowy Przesmyczanki. Wyróżnionym wręczono talony towarowe w kwocie 350 zł.
        Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy za udział i kultywowanie tradycji ludowych "Doliny Bugu". Pragniemy podkreślić wysoki poziom prezentacji zespołów. Z radością zauważamy coraz większy udział uczestników młodszego pokolenia, co daje nadzieję  na zachowanie przekazu pokoleniowego na przyszłość.

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Wyjazd szkoleniowy w terminie 03-06.07.2014r.

      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” razem we współpracy z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska zorganizowało w terminie 03.07.2014r.- 06.07.2014r. wyjazd szkoleniowy pt.: praca Rady w ramach PROW 2007-2013 i perspektywy na nowy okres programowania wraz z wizytą studyjną produkt lokalny (tradycyjny) – przykłady projektów celem pozyskiwania dodatkowych dochodów.
       Wyjazd szkoleniowy odbył się na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania działalności LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w zakresie aktywizacji, ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz rozwoju i promocji produktu lokalnego, wymiany doświadczeń w zakresie pracy Rady, podpatrzenia dobrych praktyk w zakresie wspierania produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych oraz poznania działalności inkubatora kuchennego.
   
   
   
   

V Nadbużańskie Ziołowe Spotkania
Impreza promocyjna "V Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" miała miejsce 22 czerwca. Otwarcie nastąpiło o godz. 13.00 i tradycyjnie imprezę rozpoczęła Pani Agnieszka Wojtkowska - Prezes SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Nad przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer - Zdzisław Kryński.

                             
                             
    Na początku wyróżniono zasłużonych zbieraczy ziół z Podlasia. Wyróżnienia otrzymali: Pani Zofia Chwedczuk z gminy  Korczew, Pan Ireneusz Wygonowski z gminy Siemiatycze oraz Pani Barbara Podleśna z gminy Perlejewo.

                             

    Podczas uroczystości odbyło się kilka konkursów m.in. kulinarny ziołowy przysmak oraz konkurs szybkości zbierania ziół, w którym uczestniczyli dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

                             
                             
  
     Impreza uatrakcyjniona została przez występy zespołów takich jak: Pasieka z Platerowa, Kapela Bondarczuki, Zespół "Skalva" z Litwy, Artur Leszczyński, Marcin Kłosowski - półfinalista "DISCO STAR", natomiast gwiazdą wieczoru był zespół "RED STAR".
                              
                              

     Podczas imprezy promocyjnej była zorganizowana prezentacja i degustacja produktów regionalnych i ekologicznych. Na stoisku dostępne były bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne pt. "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce", ulotki, gadżety.

                               
    W imprezie uczestniczyli także wystawcy z terenu LGD, którzy promowali regionalną zdrową żywność i rękodzieło. Impreza zakończyła się dyskoteką, którą prowadził zespół "GAMA".
Międzynarodowe targi w Roudone na Litwie
  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w dniu 31 maja 2014r. uczestniczyło w międzynarodowych targach w Roudone na Litwie.

  
  
  
  
Stół Darów Ziemi
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa działania - Tygiel Doliny Bugu" po raz kolejny uczestniczyło w ekspozycji "Stół Darów Ziemi" w Warszawie na Polach Mokotowskich. Impreza odbyła się 27 kwietnia 2014r. Tegoroczna impreza miała na celu ukazać potencjał, bogactwo i różnorodność polskich produktów wysokiej jakości z różnych regionów.

        
        
        
Szkolenia dla mieszkańców
W dniach 12-14.02.2014r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów działań w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Szkolenia odbyły się w trzech następujących miejscowościach:
- Drohiczyn 12.02.2014r.

 

- Sokołów Podlaski 13.02.2014r.

 

- Łosice 14.02.2014r.

 
Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną "Wielki Gościniec Litewski"
29 stycznia 2014r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" podpisało deklarację współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną "Wielki Gościniec Litewski". Współpracę z organizacją podjęły również inne Lokalne Grupy Działania tj. LGD Ziemia Mińska, SLGD "Bądźmy Razem", SLGD "Kraina Bobra", SLGD Szlak Tatarski, SLGD "Puszcza Białowieska", SLGD Puszcza Knyszyńska oraz Stowarzyszenie "Kapitał - Praca - Rozwój".
    Celem powyższej współpracy są działania na rzecz zwiększenia możliwości rozwoju turystyki na terenie Wschodniego Mazowsza i Podlasia w poparciu o potencjał turystyczny szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiska naturalnego tego obszaru. Popularyzacja wiedzy na temat turystycznych możliwości wykorzystania szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionów poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego  oraz działania na rzecz realizacji projektu wytyczenia, oznakowania i promocji szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego w Polsce oraz nawiązania współpracy z partnerami z zagranicy w celu kontynuacji projektu na terenie Białorusi i Litwy.


  
  
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA